Nieuwsbericht

Heemschut blijft aandringen op het behoud uniek KNRM-huisje

Ondanks dat het college van B en W van Den Haag nog niet lijkt warm te lopen voor het behoud van het unieke KNRM-reddingshuisje van Scheveningen, heeft de gemeenteraad wel zorgen over de voorgenomen sloop. De fractie van het CDA wil het KNRM-huisje redden.

Gisteren sprak Anneke de Gouw, voorzitter van de commissie Zuid-Holland, de gemeenteraad van Den Haag toe. 

"Geachte raadsleden, griffier, wethouders,

Dank voor de gelegenheid in te spreken over het KNRM reddinghuisje en de planvorming rond de Noordelijke Haven.

 Heemschut heeft met een verzoek voor behoud van een klein gebouwtje een bestuurlijk lastige situatie zichtbaar gemaakt. Ik realiseer me dat goed, en hoop van harte dat de wethouders zich hier gesteund kunnen voelen om de plannen een beetje bij te schaven en subsidies voor restauratie en herbestemming te benutten. En dat is wel een gouden kans. U hoeft dat als stad niet alleen te doen, maar u moet wel de eerste stap zetten.  U krijgt er veel kwaliteit in de openbare ruimte voor terug. Er staat ook een nieuw plan voor een snacktent op de agenda, dus er wordt nog door u aan de plannen gesleuteld. Doe dat ook hier.

 De openbare ruimte heeft veel te winnen bij het zichtbaar houden van de lange geschiedenis van Scheveningen. Voor de bewoners voorkomt het vervreemding van hun eigen dorp en betekent het erkenning van de inspanningen van de oudere generaties.

De gebouwen werken als ankers in het geheugen.  De essentie van monumenten zit precies daar: in de woon- en leefomgeving zorgen ze dat wij ons er thuis voelen en gehecht. Je weet waar je ben, ook al wordt er veel nieuw omheen gebouwd omdat de tijden veranderen.

Den Haag aan Zee, dat over het oude Scheveningen heen wordt geprojecteerd, mag niet het DNA van de plaats en de herinnering aan de historie met hoogte en dieptepunten wegdrukken. Die essentie wil je benutten voor de toekomst.

Het ongepolijste van het maritiem erfgoed waar Scheveningen over beschikt, intrigeert en zegt alles over de periode waarin het is gebouwd en gebruikt. Het is niet gebouwd voor het mooie, maar heeft karakter. Daar was het echte leven. Door het ruwe voelen mensen zich aangetrokken. Een bescheiden gebouwtje kan misleidend gewoon lijken, maar het verdient een oplettend oog. Dan blijkt voor welk doel het diende en waarom het zo is gebouwd, in zijn tijd past en wat zich daar afspeelde. Dat wil je niet in een boek lezen, maar beleven."

"Tien jaar geleden was men zich niet bewust van de monumentale kwaliteit van de Visafslag. Nu is er verrassing over de kwaliteit van het KNRM-gebouwtje. Beide gebouwen versterken elkaar en verdienen een mooie omgeving, waarin zij een goede toekomst krijgen. Zij moeten wel nog goed worden ingebed in hun omgeving.

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid – die in verdragen en wetten is vastgelegd – voor een goede omgevingskwaliteit van monumenten te zorgen. Dat kon bij de Visafslag in 2013 nog niet in de planvorming worden betrokken. De buitenruimte is kaal, de opslagloodsen ogen doods en het straatbeeld wordt bepaald door af- en aanrijdend vrachtverkeer. Dat vrachtverkeer zit ook het KNRM gebouwtje in de weg. Kan daar nog eens goed naar gekeken worden? Beide gebouwen verdienen aandacht die leidt tot een geïnspireerd ontwerp van de buitenruimte.

De RCE handreiking voor transformatieopgaven biedt een duidelijk handvat. U krijgt de beste kwaliteit en de mooiste stad wanneer het erfgoed drager is van gebiedsontwikkelingen. Wij vragen u om die verbeterslag aan te brengen waarmee de haven aan karakter zal winnen."

Artikel uit De Telegraaf

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.