Nieuwsbericht

Heemschut blijft pleiten voor behoud van het gebouw van Theo Bosch op Binnengasthuisterrein Amsterdam

Heemschut Amsterdam heeft in een inspraakreactie op het concept Strategisch Masterplan voor het Universiteitskwartier gepleit voor behoud van het Service & Informatiecentrum van de UvA, een ontwerp van architect Theo Bosch. De Universiteit wil het gebouw slopen

Het paviljoenachtige gebouw uit 1995 maakt samen met het Administratiegebouw van J.M. van der Mey onderdeel uit van het rijksmonument Binnengathuisstraat 9. Toch willen UvA en de stedenbouwkundige van de gemeente het pand slopen voor nieuwbouw. De nieuwe onderwijsbalie zal niet groter worden dan het huidige paviljoen maar wel midden op het plein tussen de nieuwe Universiteitsbibliotheek en de woningen gebouwd worden.

Voor Heemschut is dit onbegrijpelijk, het laatste Amsterdamse werk van Theo Bosch slopen, dat behalve heel kenmerkend voor zijn oeuvre is ook nog eens in goede staat verkeert en bovendien monument is. De door de stedenbouwkundige aangevoerde argumenten zijn dubieus, met de nieuwbouw wil men de stedenbouwkundige situatie verbeteren. Het tegendeel is het geval, want de nieuwbouw is geplaatst in de zichtlijnen en loop en fietsroutes van noord naar zuid en van oost naar west, waardoor de overzichtelijkheid en de veiligheid afnemen.

Voor bewoners en studenten blijft er op het plein minder ruimte over en ook de nagestreefde vergroening van het gebied wordt zo moeilijker. Nieuwbouw op zo’n prominente plek zal opvallen, maar dat doet het paviljoen van Theo Bosch ook al, echter op een meer bescheiden manier. Door de vorm en situatie aan het plein begeleidt het pand op een goede manier de verschillende verkeerroutes. Ook om reden van duurzaamheid gaat het niet aan een bouwtechnisch goed en bruikbaar gebouw te slopen.

Het Strategisch Masterplan vermeldt vier uitgangspunten, waaronder het ‘koesteren van ons erfgoed’. Heemschut is van mening dat het gebouw van Theo Bosch daartoe behoort en dat door dit te slopen bovendien een belangrijke periode in de geschiedenis van het Binnengasthuisterrein als Universiteitskwartier verloren gaat.

In Het Parool van 15-6-2020 deden 12 bekende architecten al de oproep “UvA, sloop dit monument niet”.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.