Nieuwsbericht

Heemschut blijft strijden voor molenromp Lochem

De gemeente ziet een officiële monumentenstatus voor de molenromp van Reudink in Lochem dan misschien wel niet zitten, maar de provinciale commissie van Gelderland blijft bij de gemeente aandringen op enige vorm van bescherming. Dat kan omdat recent er een nieuw bestemmingsplan ter inzage is gelegd voor woningbouw op de locatie. In dat bestemmingsplan wordt de molenromp behouden.

In november 2018 verzocht Heemschut aan de gemeente om de monumentenstatus toe te kennen aan de molenromp. De gemeente weigerde, maar op verzoek van onder meer de Welstandscommissie werd het gesprek gestart met de eigenaar die nieuwe woningen wil bouwen op de locatie. 

In juni heeft de gemeente Lochem het ontwerp-bestemmingsplan voor woningen op die locatie ter inzage gelegd. Daarin wordt de molenromp nu behouden. Een succes. 

Heemschut heeft nu op dat bestemmingsplan weer een zienswijze ingediend waarin wordt aangedrongen om toch een officiële bescherming toe te voegen aan de molenromp. Want opname in het bestemmingsplan biedt nog steeds geen officiële garantie op behoud. 

De gemeente gaat de komende tijd de zienswijzen verwerken en dan zal duidelijk worden of de mening van Heemschut wordt overgenomen.

Molenromp
De betreffende molen uit 1832 gelegen aan een zeer markante plek aan de Berkel heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de geschiedenis van Lochem. Het originele onderstel van de molen is nog geheel intact en geheel opgenomen en geïntegreerd in een voormalige veevoedersilo.

De molen werd in 1924 onttakeld waarna de aandrijving door middel van een stoommachine, vervolgens met een gasgenerator en tenslotte met electriciteitsmotor plaatsvond. De roodbruine silo met het 8-kantige pannen dak is met de monumentale panden uit 1820 zeer beeldbepalend voor de omgeving en met name in relatie tot de historische ruimtelijke context.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.