Nieuwsbericht

Heemschut blijft vechten voor kerk Son

Terwijl de voorbereidingen op de sluiting en sloop van de St. Petrus’ Banden-kerk in Son in volle gang zijn, blijft Heemschut vechten voor het behoud. Samen met het Cuypersgenootschap, architectuur-historicus Wies van Leeuwen, de Eindhovense Henri van Abbestichting en rijksbouwmeester Floris van Alkemade blijven we aandringen op het behouden van dit bijzondere gebouw.

"Deze sloop slaat een gat in de identiteit van Son", zegt Gerard van den Berg van de Werkgroep Monumentale Kunst van Heemschut. Er is al overeenstemming over de koop van (de grond onder) de kerk aan de gemeente en de Heilige Oda-parochie heeft bepaald dat de kerk op 1 januari aan de eredienst wordt onttrokken. Ook is al een lijst opgesteld van spullen die weg kunnen of opgeslagen worden om later een plek te krijgen in de nieuwe kerk.

Toch hebben de erfgoedverenigingen de strijd nog niet opgegeven, zo lijkt het. Onder aanvoering van Geit Emmery, de bekende Sonse amateurarcheoloog, worden raad en college van B en W nog altijd bedolven onder brieven, waarvan die van rijksbouwmeester Floris van Alkemade het meest tot de verbeelding sprak.

Lees verder op www.ed.nl


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.