Nieuwsbericht

Heemschut Brabant reageert op omgevingsplan Boekel Buitengebied

Cultuurhistorisch beleid nog niet voldoende geïntegreerd in nieuwe omgevingsplan.

Omgevingsplan

De gemeente Boekel heeft als eerste gemeente in Nederland een bestemmingsplan ter inzage gelegd dat een voorbeeld vormt voor de systematiek van het Omgevingsplan dat straks in de nieuwe Omgevingswet opgang zal doen. Onder andere is de structuurvisie, het oude bestemmingsplan en enkele verordeningen in het nieuwe omgevingsplan geïntegreerd. Heemschut vindt het omgevingsplan een heldere structuur hebben en de indeling is overzichtelijk. Ze mist echter nog het rekening houden met cultuurhistorische waarden in dit omgevingsplan terwijl het behoud van cultureel erfgoed wel een wettelijke taak van de gemeente is.

Cultuurhistorie als inspiratiebron voor een veiliger, gezonder en kwaliteitsvol Boekels buitengebied

Een omgevingsplan legt geen eindbeeld meer vast, maar is breder van opzet en geeft ruimte aan nieuwe ontwikkelingen. De grootste taak voor Boekel is om het door de aanwezigheid van intensieve veehouderij onveilige, ongezonde en onaantrekkelijke buitengebied om te gaan vormen. Cultuurhistorie kan daar inspiratiebron voor zijn. De gemeente kan een aanpak ontwikkelen om verloedering, onveilige situaties en een groeiend gevoel van onbehagen door leegstand en verwaarlozing van (agrarisch) vastgoed tegen te gaan. Cultureel Erfgoed heeft tevens invloed op geluk van mensen en dus de gezondheid van mensen. Veel meer wordt bepaald door de aanwezigheid en beleving van historische architectuur in de eigen omgeving dan groen en sport. Een goede omgevingskwaliteit biedt een aantrekkelijke en leefbare woonomgeving.

Opname cultuurhistorische waarden op verbeelding

Heemschut mist de rijksmonumenten op de verbeelding. Rijksmonumenten opnemen op de verbeelding lijkt ons logisch, vanuit het perspectief dat het de bedoeling is dat de burger op één plek (namelijk de verbeelding) alle regelgeving kan zien die er voor een perceel bestaat.
In de bijlage zou Heemschut nog een lijst van karakteristieke panden willen zien.

Onderhoudsplicht

In de nieuwe Erfgoedwet en in de Omgevingswet komt een onderhoudsplicht voor rijksmonumenten. Heemschut ziet graag een onderhoudsplicht voor gemeentelijke monumenten opgenomen in omgevingsplan. Tevens hoopt Heemschut dat Boekel beleid gaat ontwikkelen om verwaarlozing van gemeentelijke monumenten tegen te gaan. Nu al zijn enkele rijksmonumenten in buitengebied sterk verwaarloosd of staan leeg.

Reactie Heemschut naar college van Boekel.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.