Nieuwsbericht

Heemschut Brabant tegen sloop en nieuwbouw van historische boerderij in Schijndel

De Heemkundekring Schijndel, Stichting De Brabantse Boerderij en Erfgoedvereniging Heemschut Noord-Brabant hebben gereageerd op het ontwerp-bestemmingsplan Kerkendijk 130

Waardevolle historische boerderij

De boerderij aan de Kerkendijk 130 te Schijndel is een langgevelboerderij en dateert uit 1870. Ze staat op een plek in Schijndel waar al veel langer, in ieder geval vanaf 1758, een boerderij heeft gestaan. Ze lag eerst ver buiten het dorp, maar bij de groei van Schijndel in de jaren zeventig is het in de dorpskom terecht gekomen. Het gebouw heeft hoge cultuurhistorische waarde en hoge archeologische verwachtingswaarde. Het heeft in het bestemmingsplan waarde karakteristieke bebouwing en archeologische waarde 3 gekregen. De boerderij is geen gemeentelijk monument. Architectuurhistorica Elke de Rooij van het Monumentenhuis Brabant heeft een verkennende bouwhistorische notitie met waardestelling gemaakt. 

Plannen

Lange tijd was de boerderij verwaarloosd. De huidige eigenaar is daarom met een plan gekomen om de boerderij te slopen, verplaatsen en – met behoud van de authentieke vorm, karakteristiek en situering – te herbouwen en daarna te splitsen in twee wooneenheden. Het college van B&W van de gemeente Schijndel wil met deze plannen op voorwaarden meewerken. De eigenaar dient het pand te herbouwen met behoud van cultuurhistorisch waardevolle elementen. In haar besluit heeft ze meegewogen dat gezien de bouwkundige en/of gebruikstechnische staat van het gebouw renovatie geen optie is. Bij renovatie kan het splitsingsplan niet gerealiseerd worden. Verplaatsing is nodig om de kavel goed indeelbaar te maken. Renovatie is niet rendabel. De investering in aankoop van grond en bouwkosten overstijgt de vastgoedwaarde. De boerderij is onherstelbaar vervormd. 

Reactie erfgoedorganisaties

De Heemkundekring Schijndel, Stichting De Brabantse Boerderij en Erfgoedvereniging Heemschut Brabant vinden dat het college de plannen van de initiatiefnemer had moeten afwijzen. De initiatiefnemer kan helemaal niet voldoen aan de voorwaarden voor behoud die het college stelt. Daarnaast vinden de organisaties dat de gemeente Schijndel veel te makkelijk met de rapporten van de eigenaar meegaat. Uit de toelichting op het ontwerp bestemmingsplan blijkt dat het college doorslaggevende betekenis heeft toegekend aan het feit dat de initiatiefnemer heeft aangevoerd dat het restaureren en splitsen in twee woningen van de boerderij aanzienlijk duurder is dat het bouwen van een nieuwe woonboerderij. Hiervoor is geen enkel bewijs. De initiatiefnemer heeft niet met een restauratiedeskundige gesproken, maar heeft wel twee aannemers erbij gehaald. Dat bevreemdt de organisaties.

Ook de monumentencommissie heeft een negatief advies afgegeven ten aanzien van het  slopen, verplaatsen, herbouwen en splitsen van deze boerderij. 

 

Zienswijze erfgoedorganisaties, d.d. 25 juli 2016

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.