Nieuwsbericht

Heemschut Brabant vraagt gemeente Geldrop-Mierlo te handhaven bij rijksmonumentale boerderij

De verwaarlozing bij deze van oorsprong 18e eeuwse boerderij moet stoppen.

Verval

Heemschut Brabant vraagt de gemeente Geldrop-Mierlo te handhaven bij het rijksmonument aan de Broekstraat 63 te Mierlo. De verwaarlozing neemt ernstige vormen aan. Het rieten dak is lek en bij bijgebouwen zijn dakpannen weg. De gemeente zou moeten voorkomen dat deze van oorsprong 18e eeuwse boerderij verder vervalt.

Instandhoudingsplicht

 Het is de plicht van de eigenaar van een Rijksmonument om het pand naar behoren te onderhouden. Sinds een aantal jaren is er heldere jurisprudentie over het onderhouden van monumenten. Eigenaren die hun monumentale bezit in gevaar brengen door middel van het niet (tijdig) uitvoeren van onderhoud of een onjuist gebruik van hun pand kunnen door de gemeente door middel van handhaving gedwongen worden om de belangrijkste gebreken aan te pakken c.q. te herstellen. Tevens kan de eigenaar gewezen worden op de mogelijkheid van subsidie.

Actie Heemschut Brabant

Heemschut Brabant heeft een schrijven gestuurd naar het college van B&W en de Raad van de gemeente Geldrop-Mierlo. Zij heeft hierin een aantal vragen gesteld over wat de gemeente tot nu toe gedaan heeft en nog gaat doen om verder verval te voorkomen. Er moet nu iets gebeuren. Bij een gemeentelijk monumentale boerderij aan de Weyer 8 te Mierlo is de verwaarlozing dusdanig ernstig dat gevreesd moet worden voor het voortbestaan. 

 

Brief Heemschut Brabant, d.d. 30 maart 2016

 

Heemschut dossier rijksmonumentale boerderij Mierlo

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.