Nieuwsbericht

Heemschut Brabant vraagt monumentenstatus aan voor Tilburg stadskantoor 1.

Erfgoedorganisaties vinden een afwegingskader voor zorgvuldige omgang met cultuurhistorie bittere noodzaak!

Afwegingskader voor erfgoed

Naar aanleiding van de discussies rond de herontwikkeling van het winkelhart van Tilburg willen Heemschut, Cuypersgenootschap en de historische kring Tilborgh de gemeentelijke monumentenstatus aanvragen voor het stadskantoor 1. Doel is om in de planvorming een duidelijk afwegingskader te krijgen, zodat bij sloop, nieuwbouw en herbestemming rond het stadsplein ook de cultuurhistorische waarden zorgvuldig worden afgewogen. Daar ontbreekt het ondanks quickscans, cultuurhistorische waardenstellingen en inbreng van erfgoedinstelllingen aan in de huidige planvorming. Door de plannenmakers wordt hier met alle historische informatie maar weinig gedaan.


Stadskantoor

Het Stadskantoor 1 is een strak ontworpen modern gebouw met een zwarte spiegelende gladde granieten huid, overtuigend geplaatst naast en achter het witte romantische paleis van 1849. Het domineert, ondanks zijn omvang, het paleis niet en dat was ook de opdracht.
Het gebouw is ontworpen voor zijn functie als stadskantoor, toegankelijk en transparant, met een duidelijk horizontale geleding. Er is sprake van drie bouwvolumes, ieder met een eigen functie. De hoogbouw voor de gemeenteambtenaren, de laagbouw achter het paleis voor het publiek en de laagbouw aan de westzijde voor het bestuur.
Het gebouwenensemble van stadhuis, paleis, rechtbank, kerk en schouwburg vormen tezamen een agora, een forum, een stadshart, uniek in Nederland.

In het stadskantoor is ook veel kunst aanwezig.

 

Aanvraag monumentenstatus, 10 augustus 2016

 

Heemschut dosssier Stadhuispein Tilburg


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.