Nieuwsbericht

Heemschut Brabant wijst gemeente Laarbeek op vervallen monumentale boerderij Croylaan 4a te Aarle-Rixtel

Heemschut wil dat gemeente gaat onderzoeken wat er aan de hand is en dat de verwaarlozing van monumentale boerderij wordt stopgezet.

Monumentale boerderij

In een fraai coulissenlandschap, nabij Aarle-Rixtel (gemeente Laarbeek), ligt de zeer langgerekte vroegere boerderij ten noordwesten van het kasteel Croy. Gebouw en landschap vormen in hun ongereptheid een entiteit van grote cultuurhistorische waarde. De Langgevelboerderij Croylaan 4a is aangewezen als gemeentelijk monument. Uit de monumentenbeschrijving blijkt dat Croylaan 4a een boerderij met een zeer oude kern (zeventiende of achttiende eeuw) is. Het gebouw is opgetrokken als hallehuis (met de voordeur in de kopgevel) en later verbouwd tot langgevelboerderij. Op het kadastraal minuutplan van 1832 is op deze Iocatie al een lang gebouw te zien. De boerderij heeft echter pas later, rond 1900, zijn huidige lengte verkregen. In het metselwerk is nog zeer goed zichtbaar dat verschillende muurvlakken uit verschillende tijden stammen. Het gebouw wordt afgedekt door een Iang zadeldak van rode pannen. De kapspanten en dakpannen zijn circa zestig jaar geleden vernieuwd. Oorspronkelijk had de boerderij een rieten kap. De spanten rusten echter wel op de oude gebinten. Het interieur bevat nog veel authentieke elementen. De boerderij is vijfendertig jaar geleden verlaten en sindsdien is er niet veel veranderd. Ondanks de slechte staat van het pand hebben deskundigen vastgesteld dat herstel zeer goed haalbaar is.

 

Nieuwe plannen

Vanwege de waarde van de oude boerderij heeft de gemeente samen met de vorige eigenaar plannen gemaakt om het pand te behouden. De eigenaar had plannen ontwikkeld voor restauratie en verbouwing van de voormalige boerderijwoning Croylaan 4a te Aarle-Rixtel tot een woning en Bed & Breakfast en de realisering van een minicamping op het achterliggende terrein. Daartoe is in 2015 een bestemmingsplan gemaakt en in de zomer van 2015 door de gemeenteraad van Laarbeek vastgesteld. In november 2015 werd echter het pand verkocht. Daarna werd in voorjaar van 2016 door de nieuwe eigenaar de pannen van het dak gehaald en heeft het weer vat gekregen op de boerderij. Het regent in in de boerderij. De staat van het pand is door het natte voorjaar en zomer sterk verslechterd. Een deel van een oude muur is omgevallen.

 

Oproep Heemschut Brabant

Heemschut Brabant heeft per brief aan het College en de Raad van de gemeente Laarbeek gevraagd om te kijken wat hier aan de hand is. Ze vraagt de gemeente te handhaven op basis van de erfgoedverordening mocht sprake zijn van moedwillige verwaarlozing. Er dienen maatregelen te worden genomen zodat het van oorsprong 17e eeuwse pand niet verder vervalt. Het pand mag niet verloren gaan. Heemschut wacht de reactie en actie van het college van de gemeente Laarbeek af.

 

Brief Heemschut Brabant, d.d. 25 augustus 2016

 

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.