Nieuwsbericht

Heemschut Brabant wil niet dat rijksmonument Asten gesloopt wordt!

In haar zienswijze aan het college van Asten wijst Heemschut op de mogelijkheden tot herontwikkeling van het pand.

Besluit gemeente Asten

Het college van B&W heeft 27 mei jl. een ontwerpomgevingsvergunning ter inzage gelegd voor de sloop van het rijksmonument aan het Koningsplein 16 te Asten. Asten is voornemens de vergunning voor sloop te verlenen maar wil kijken of ze naar aanleiding van de zienswijzen daar anders over behoort te denken.

Rijksmonument Koningsplein 16

Het rijksmonument is een van oorsprong 18e eeuws pand in het centrum van Asten. Mogelijk gaat de geschiedenis van dit pand nog verder terug tot in de middeleeuwen. Al meer dan een decennium is het pand in slechte staat. De erven willen door middel van verwaarlozing sloop forceren. De gemeente Asten wil daar aan meewerken.

Zienswijze Heemschut Brabant

Erfgoedvereninging Heemschut is tegen sloop van het rijksmonument en maakt zich sterk voor duurzame doorontwikkelling op het perceel aan het Koningsplein mét behoud van de nog aanwezige cultuurhistorische waarden. Het pand op Koningsplein 16 is een van de weinige nog aanwezige relicten die de historie van dit deel van het dorp afleesbaar maken. Op locatie zijn sporen aangetroffen die te herleiden zijn naar de 13 eeuw. De nog bestaande bebouwing laat sporen zien uit de 18e eeuw, waarna het pand diverse doorontwikkelingen heeft ondergaan en diverse functies heeft behuisd. Dit is onderzocht door De Stichting ‘Anneke de Bruijn’ in samenwerking met Hans van Laarschot (destijds werkzaam bij RHCEindhoven). Het pand heeft hiermee aangetoond een herbestemming te kunnen dragen. De locatie en het pand om deze reden van cultuurhistorische waarden omdat deze een uitdrukking zijn van de sociaal-economische ontwikkelingen van het dorp.

Niet alleen de lokale bevolking heeft kenbaar gemaakt tegen de sloop van het rijksmonument te zijn. De Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed en de monumentencommissie hebben zich reeds tegen sloop uitgesproken. Dit onderstreept het belang van dit erfgoed.

Brief Heemschut aan college B&W Asten, 7 juli 2016

 

 Heemschut dossier Asten

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.