Nieuwsbericht

Heemschut dient klacht in tegen de gemeente Enschede

Heemschut beklaagt zich bij de provincie Overijssel en de Erfgoedinspectie over de manier waarop de gemeente Enschede met erfgoed omgaat. Een aantal recente gevallen heeft ervoor gezorgd dat de provinciale commissie Overijssel van Heemschut nu een officiƫle klacht tegen de gemeente heeft ingediend.

Voorbeelden van het slechte gemeentelijke beleid zijn de sloop van het historische BATO-complex in de stad en het verwijderen van de historische klinkertjes op de Usseler Es. In beide gevallen is er geen cultuurhistorisch onderzoek verricht voordat de werkzaamheden zijn gestart, aldus de vereniging.

Het is al zeker een jaar duidelijk dat de gemeente zich niet houdt aan de wettelijke eisen om cultuurhistorie te beschermen. Daarvoor zou jaarlijks minimaal 200.000 euro meer uitgegeven moeten worden.

Uit de Zomernota van de gemeente Enschede blijkt nu dat er geen extra geld wordt uitgetrokken voor het versterken van de cultuurhistorie. Om die reden verwacht de erfgoedvereniging geen verbetering waarna is besloten een klacht in te dienen.

De provincie en de Erfgoedinspectie houden toezicht op het erfgoedbeleid en kunnen ingrijpen als de gemeente haar taak verzuimt. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.