Nieuwsbericht

Heemschut doet bij gemeente Aalten handhavingsverzoek om verval bij monumentale boerderij De Welsker te stoppen

Eigenaren hebben boerderij ernstig verwaarloosd en willen het liefste sloop.

Sinds de laatste bewoners zijn overleden is de monumentale scholtenboerderij De Welsker aan de Spekkendijk 26 te De Heurne nabij Dinxperlo in de gemeente Aalten in verval. De erfgenamen willen niets aan onderhoud doen en laten het pand verwaarlozen. Al langer is dit een doorn in het oog van lokale bewoners, historische vereniging Bewaar 't Olde, gemeente Aalten, Heemschut Gelderland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.Met de erfgenamen is heel veel overleg geweest, maar dat heeft helaas nog tot niets geleid. Alleen zijn in het verleden een aantal ramen dichtgetimmerd en dakpannnen weer op hun plek gelegd. Tijdens de laatste schouw in december bleek toch weer een aantal ramen open te staan, gaten in het dak te zitten en ook de schuren waren er nog slechter aan toe.

Handhavingsverzoek

Nu de staat verder achteruit is gegaan en het rijksmonument nu echt in gevaar komt, heeft Heemschut bij de gemeente Aalten een handhavingsverzoek ingediend om tegen de verwaarlozing op te treden. De gemeente heeft de wettelijke taak te handhaven aangezien het niet toegestaan is zonder vergunning een rijksmonument in gevaar te brengen of aan te tasten volgens artikel 2.1. lid 1 sub f. Wabo in combinatie met artikel 11 Monumentenwet.Een en ander is geregeld in het overgangsrecht van de Erfgoedwet in artikel 9.1, eerste lid.  Het college van B&W der gemeente Aalten dient nu af te wegen of ze wel of niet gaat ingrijpen. Mocht het college gaan handhaven dan zal ze van de eigenaren bouwkundige maatregelen moeten eisen die verdere aantasting van dit rijksmonument doen stoppen. De gemeente dient in de dwangsom aaan te geven wat de eigenaren dienen te herstellen. 

Scholtenboerderij De Welsker

De monumentale scholtenboerderij De Welsker aan de Spekkendijk 26 te De Heurne nabij Dinxperlo in de gemeente Aalten is gebouwd in 1825. Het is een Gelderse variant van de T-boerderij. Naast het gebouw staat een veeschuur uit 1825 en een varkensschuur uit 1933. Beiden zijn ook rijksmonument. Het voorhuis valt op door esthetische kwaliteiten zoals de zorgvuldige detaillering van gevels, vensters en ramen. Ook heeft het voorhuis een rijk uitgevoerd interieur met gaaf bewaarde indeling en details zoals onder andere de tegelvloeren. - het object heeft ensemble- en cultuurhistorische waarde als onderdeel van het boerderijcomplex de Welsker.. Om het pand zit een groot akkercomplex.

 

Handhavingsverzoek Heemschut, d.d. 23 december 2016

 

Heemschut dossier De Welsker


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.