Nieuwsbericht

Heemschut Drenthe: gemeente Westerveld had nooit toestemming mogen geven voor ophogen erf Lhee 10

Misser van de gemeente Westerveld: ophoging erf Lhee 10 past totaal niet in karakteristiek landschap

De Drentse commissie van erfgoedvereniging Bond Heemschut wil graag brede aandacht voor wat er eind vorig jaar en begin dit jaar gebeurd is met Lhee 10. Heemschut maakt zich grote zorgen over de gevolgen die dit heeft voor de boerderij  van de buren op Lhee 9. Laatstgenoemde boerderij is een rijksmonument dat behoort tot het karakteristieke landschap van een deel van het dorp Lhee.

Grove fouten gemeente Westerveld

Heemschut Drenthe constateert dat de gemeente Westerveld een grote fout maakte toen zij vergunning verleende voor de bouw van een schuur op het naburig erf van Lhee 10. De gemeente vergat het bouwplan te toetsen aan de eisen van het karakteristieke landschap. In plaats van halverwege terug te keren op haar schreden doet de gemeente er vervolgens alles aan die fout weg te poetsen.

Dat vindt Heemschut een gemeente onwaardig. Westerveld wordt terecht vaak geprezen om de wijze waarop deze gemeente met erfgoed omgaat. Westerveld deed onlangs nog mee om de titel beste Erfgoedgemeente van Nederland.

Geen toetsing aan bestemmingsplan

De bouwplannen van de bewoners van Lhee 10 hadden moeten worden getoetst aan de eisen die aan het karakteristieke landschap van dit deel van Lhee zijn gesteld. Voor de bouw van de schuur hebben de bewoners het erf opgehoogd met 70 tot 100 cm. Wie nu langs Lhee 9 en 10 rijdt, moet constateren dat de breuk in het landschap door het grote verschil in hoogte van beide erven bijzonder storend is en er niet uitziet. Zie ook bijgevoegde foto’s.

Hoewel er een damwand tussen beide erven is geslagen, moeten  de eigenaren van het rijksmonument Lhee 9  nu toch vrezen voor extra water in hun tuin en onder het fundament van hun woning. Zij hebben het idee dat ze nu in een leefkuil wonen. Als ze in hun tuin staan, zien ze op ooghoogte de bumpers van de auto’s van de buren. Zij voelen zich door de gemeente aan het lijntje gehouden terwijl intussen de bouw van de schuur eind vorig jaar razendsnel werd uitgevoerd.

Bezwarencommissie adviseert intrekken vergunning

Op advies van de bezwarencommissie besloten burgemeester en wethouders op 22 maart de omgevingsvergunning voor de gebouwde schuur in te trekken.  Er komt nu een nieuwe procedure met onder meer een herziening van het bestemmingsplan. Heemschut mengt zich daar ook in als zelfstandige partij. Het echtpaar Van der Hoek overweegt daarnaast de gewone rechter in te schakelen.

 Vrijbrief

De gemeente Westerveld wil voor de start van de nieuwe procedure een gesprek met alle partijen. Dat had veel eerder moeten gebeuren.

Heemschut vreest dat de in dit geval door Westerveld gevolgde procedure een vrijbrief is voor verdere  aantasting van nog veel meer karakteristieke landschappen. Te beginnen in Westerveld maar ook in andere Drentse gemeenten. Heemschut constateert dat gemeenten steeds minder kennis van erfgoed hebben omdat ze hier steeds minder in investeren.

 

----------------------------------------------------

Voor meer informatie kunt u bellen met Leen de Graaf van Heemschut Drenthe. Zijn telefoonnummer is 06-15103014.

 

Heemschut Drenthe dossier Lhee


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.