Nieuwsbericht

Heemschut Drenthe in beroep bij Raad van State tegen plannen windpark

‘Windpark De Monden en Oostermoer tast uniek veenkoloniaal landschap aan’

De commissie Drenthe van erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het plan 45 windmolens te plaatsen in de Drentse Monden en Oostermoer. Heemschut constateert dat de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het gebied door het huidige plan ernstig worden aangetast. Daarnaast vormt het plan een grote inbreuk op de rechtszekerheid van de bewoners van het gebied. Dat komt door het uitstel van de typekeuze van de windturbines en de ruime marges voor de toegestane hoogte van de molens. Dat alles leidt tot grote onzekerheid bij de bewoners over de mate van hinder en de verstoring van landschap en omgeving.

Horizonvervuiling

Heemschut Drenthe stelt in het beroep tegen het plan bij de Raad van State dat het beeld van het windmolenpark niet aansluit bij het cultuurhistorisch lineaire ontwikkelingspatroon van een uniek veenkoloniaal landschap. De windmolens van 119 tot 145 meter hoogte verstoren de grote visuele openheid en weidsheid van het landschap. Door de spreiding van de windturbines over het gehele gebied wordt vrijwel de gehele horizon in beslag genomen. De kernkwaliteiten van  het gebied – onder meer volledige duisternis, rust en ruimte - worden hierdoor volledig teniet gedaan.

Bezinningsperiode

Heemschut juicht daarom toe dat woensdag a.s.in de Tweede Kamer wordt voorgesteld een bezinningsperiode in te lassen, zodat de nieuwe regering de plannen opnieuw kan overwegen. Heemschut behoort tot de meer dan 230 indieners van beroep bij de Raad van State tegen de huidige plannen.

 

Voor meer informatie:

Pieter Brink, Heemschut Drenthe: 06-55348461

 

Beroepsschrift Heemschut, d.d. 8 december 2016

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.