Nieuwsbericht

Heemschut Drenthe tikt gemeente Westerveld opnieuw op de vingers over Lhee 10

Westerveld mag nog steeds geen vergunning afgeven.

Erfgoedvereniging Bond Heemschut vindt dat er nog steeds geen ontwerp-omgevingsvergunning verleend kan worden voor Lhee 10 bij Dwingeloo. De gemeente Westerveld wil met de vergunning de ophoging van het erf van Lhee 10 met een meter legaliseren evenals het plaatsen eind 2015 van een damwand, de aanleg van een uitrit en de bouw van een schuur.

Ontbreken gegegevens

Er ontbreken nog veel te veel gegevens, constateert adviseur Leen de Graaf van Heemschut Drenthe in de zienswijze die is ingediend tegen de legalisatievoorstellen van de gemeente. Hij heeft een lange ervaring op het gebied van welstand. Zo wordt in de nieuwe aanvraag opnieuw geen rekening gehouden met de buren van Lhee 9 die een rijksmonument bezitten. Zij moeten door de ophoging vrezen voor water in hun tuin en het fundament van hun woning en schuur, eveneens een rijksmonument. Ze voelen zich in een leefkuil gedwongen met op ooghoogte de bumpers van de auto’s van hun buren.

Advies monumentencommissie


Heemschut adviseert Westerveld eerst een nieuw advies van de welstandscommissie te vragen. Die commissie constateerde eerder dat er sprake was van een welstandsexces door de ophoging van het erf en de plaatsing van de damwand. Eerder door Westerveld verleende omgevingsvergunningen moesten ingetrokken worden omdat ze juridisch onhoudbaar waren.

Geen overleg


Heemschut Drenthe vindt het onbegrijpelijk dat Westerveld nog steeds het overleg met de buren en de erfgoedvereniging niet zoekt om de scherpe kanten van de ingrepen op het erf van Lhee 10 weg te halen.
Heemschut Drenthe begrijpt niet hoe Westerveld in de nieuwe ontwerp-omgevingsvergunning kan spreken over een interne verbouwing omdat de verbouwing van de boerderij tot drie woningen wel degelijk uiterlijke consequenties heeft. De erfgoedvereniging constateert dat het landschappelijk inpassingsplan volstrekt onvoldoende is. Dat plan is ook nooit met Heemschut of de bewoners van Lhee 9 besproken. Heemschut constateert verder dat voor de bouw van de schuur archeologisch onderzoek gedaan had moeten worden.

Voor meer informatie: Leen de Graaf 06-15103014

 

Heemschut dossier Lhee


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.