Nieuwsbericht

Heemschut Drenthe vindt plan voor rijksmonument Havelte veel te grootschalig

Plannen om voormalig gemeentehuis van Havelte om te bouwen tot 20 woon-zorgappartementen tasten rijksmonument en beschermd dorpsgezicht van Havelte aan.

Monumentaal gemeentehuis verkocht

Het voormalig gemeentehuis in Havelte staat te koop sinds de verhuizing van de gemeentelijke organisatie van Westerveld naar Diever in januari 2009. Ondanks gesprekken met serieuze belangstellenden, kwam het lang niet tot verkoop. In 2015 werd via een bod met gesloten envelop het pand alsnog verkocht. De gemeente Westerveld heeft daaruit het beste bod met het volgens hen beste plan gekozen. Woonzorggroep De Berkenhof had de beste papieren. Zij willen 20 appartementen voor ouderen vestigen in het monumentale pand.

Heemschut Drenthe vindt plannen te grootschalig

De nieuwe bestemming biedt kansen voor een duurzame ontwikkeling van het rijksmonument en daarmee voor het behoud ervan. Behoud door ontwikkeling dus. Dat ziet Heemschut Drenthe heel goed. Maar de plannen voor 20 appartementen zijn veel te grootschalig voor dit pand. De grote veranderingen aan het pand zijn onacceptabel. Heemschut is van mening dat door realisatie van het voorliggende ontwerp de cultuurhistorisch waardevolle en beschermde elementen van het pand sterk worden aangetast en dat bovendien het beschermde dorpsgezicht erdoor wordt aangetast. Het strakke en sobere monument krijgt een hele andere uitstraling.

  • Heemschut heeft moeite met de dakkapellen. Kenmerkend voor de drentse boerderijen, en specifiek in Havelte zijn de vlakke onaangetaste daken, zeker op het oorspronkelijke bedrijfsgedeelte. Dakkapellen horen daar niet. Het is dan ook decennia lang standaard beleid geweest geen dakkapellen toe te staan maar te kiezen voor andere oplossingen.
  • Heemschut vindt de aantasting van de kenmerkende gesloten westgevel (zijgevel langs Boskampsbrugweg) niet te billijken.
  • De aantasting van de noordgevel (kopgevel naar parkeerplaats) is niet onderbouwd.

Juist omdat ook gekozen is voor uitbreiding had op eenvoudige wijze een groter deel van het programma daarin ondergebracht kunnen worden om zodoende het monument zelf te ontlasten. Omdat die afweging niet is terug te vinden voldoet de gemeente onvoldoende aan haar taak monumenten te beschermen.

Geen zorgvuldige afweging

Het nieuwe programma past niet in het bestaande pand. De afweging; hoe kunnen we dit te grote programma verantwoord realiseren is in de ontwerpvergunning niet terug te vinden. Daarmee voldoet die ontwerpvergunning niet aan het motiveringscriterium.

Geen restauratiekwaliteit

Heemschut Drenthe maakt zich ook zorgen om de kwaliteitsborging bij de restauratie. Het bouwbord vermeldt een klussenbedrijf als aannemer, de ontwerper is geen gekwalificeerd restauratiearchitect. Het is maar zeer de vraag of en hoe de gemeente de vereiste kwaliteit kan borgen. Het monument kan ernstig lijden onder ingrepen door ongekwalificeerd personeel. Heemschut vindt dat de gemeente op dit onderdeel ernstig tekort schiet.

 

Brief Heemschut Drenthe aan gemeente Westerveld, d.d. 17 april 2016


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.