Nieuwsbericht

Heemschut en buren lijnrecht tegenover gemeente Westerveld

De bestuursrechter buigt zich vrijdag 30 juni in Groningen over twee beroepen tegen de ophoging van het erf van Lhee 10 bij Dwingeloo met een meter. Dat gebeurde in december 2015 razendsnel zonder goede vergunning. De ophoging werd nodig geacht voor de bouw van een nieuwe schuur en een nieuwe uitrit.

De beroepen zijn ingesteld door Heemschut Drenthe en de buren van Lhee 9 die met hun rijksmonument in een zitkuil zijn beland. Ze zien in hun tuin de bumpers van de auto’s van de buren op ooghoogte. Daarnaast moeten ze vrezen dat water van het erf van Lhee 10 naar hun grond afstroomt en mogelijk het fundament van hun rijksmonument beschadigt.

Technisch adviseur Leen de Graaf van Heemschut Drenthe staat sinds december 2015 voor een raadsel. Waarom zei de gemeente Westerveld de bewoners van Lhee 10 eerst geen vergunning te kunnen verlenen en bleek men dat later toch gedaan te hebben?

Doordat de werkzaamheden razendsnel werden uitgevoerd, is de buren van Lhee 9 de mogelijkheid ontnomen bezwaar aan te tekenen en zo nog enige invloed uit te oefenen. De buren kregen destijds geen gehoor bij de gemeente. Westerveld had helemaal geen zin het werk stil te leggen. Eventuele fouten zouden achteraf wel gelegaliseerd worden. Zo gebeurt het volgens Heemschut steeds vaker. In dit geval rekende Westerveld buiten Heemschut.

Leen de Graaf constateert dat de gemeente Westerveld is vergeten dat het hier gaat om een karakteristiek deel van het dorp Lhee bij Dwingeloo. “Het bouwplan had aan deze waarden getoetst moeten worden.” Tegelijk negeerde de gemeente bewust dat de nieuwe schuur niet paste in zowel het oude als nieuwe bestemmingsplan. De Graaf: “Het erf had nooit zonder vergunning opgehoogd mogen worden.” Heemschut constateert dat de verharding van het erf zo is verbonden aan de bouw van de schuur dat de uitrit onder dezelfde vergunning valt als de schuur.

Welstandsexces
De bezwarencommissie was het eens met Heemschut. In februari 2016 oordeelde deze commissie dat Westerveld de vergunning nooit zo had mogen geven. In juli 2016 deed de welstandscommissie er nog een schepje bovenop. Het oordeelde met Heemschut dat er sprake was van een ‘Welstandsexces’. In september oordeelde de rechter dat de hele procedure opnieuw moest. Inmiddels heeft de eigenaar van Lhee 10 een herstelplan uitgevoerd. Een deel van het erf is afgegraven en de stalen damwand op de scheiding is vervangen door een houten. Hij is nu vanaf de straat niet te zien.

De bewoners van Lhee 9 stuurden aan op een kort geding. Met hun instemming behandelt de rechtbank hun beroep op 30 juni tegelijk met dat van Heemschut. De rechter neemt vooraf ter plekke een kijkje.

Heemschut Drenthe verwijt de gemeente Westerveld onbehoorlijk bestuur. De Graaf: “Ik kreeg heel vaak van de gemeente niet de informatie en inspraakmogelijkheden waar wij recht op hebben.” Met andere woorden: Westerveld lapt de regels aan de laars.
Heemschut Drenthe is heel benieuwd wat de rechter vrijdag 30 juni doet. In het uiterste geval moeten de bewoners van Lhee 10 de schuur afbreken. De Graaf: “Onze angst is dat als de gemeente hiermee wegkomt, ze vaker dit soort ontoelaatbare ingrepen doet.” Een nachtmerrie voor ons gezamenlijk erfgoed is als ook andere gemeenten dit voorbeeld volgen.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.