Nieuwsbericht

Heemschut en Cuypersgenootschap doen voorzet om de monumentenlijst van Doetinchem uit te breiden

In Doetinchem zijn nog veel vergeten panden die monument zouden moeten worden.

Heemschut Gelderland en het Cuypersgenootschap hebben bij de gemeente Doetinchem een suggestie gedaan voor de uitbreiding van de monumentenlijst van Doetinchem. Samen met de historische kring, gemeente en eigenaren willen we kijken naar de vergeten panden. De organisaties hebben een voordrachtslijst gemaakt.

Voordrachtslijst

Op de voordrachtslijst staan allerlei typen panden. De gemene deler is het feit dat ze ooit zijn geselecteerd voor de monumentenlijst, maar nooit zijn aangewezen.De gehanteerde criteria bij de voordracht stoelen op de basiscriteria zoals gehanteerd door Gelders Genootschap. Historische waarde, cultuurhistorische waarde, architectuurhistorische waarde, situeringswaarde, zeldzaamheidswaarde en oorspronkelijkheid zijn daarbij richtinggevend.

Bij het toegestuurde voordrachtslijstje is uitgegaan van een gevarieerde selectie qua onderwerp. Industrieel erfgoed (spoorhefbrug en voorm. hijinstallatie aan de Oude IJssel), religie (Sint Augustinuskerk Gaanderen), bijzondere woonvormen (Keppelseweg op grens Doetinchem en Bronckhorst, invloed Gooise villabouw, Julianaplein 9, Art Nouveau en cottage-achtige rietendakenwoningen hoek Holterweg/Wilhelminastraat), straatmeubilair met cult.historische waarde (grenspalen), v.m. bedrijfsgebouwen met bijzondere architectuur (voormalige bioscoop Luxor en voormalige bieb) en de bouwkundige erfenis van de voor Doetinchem zo bijzondere architectenfamilie Ovink (villa Casa Cara Plantsoenstraat, voorm. burgemeestersvilla Keppelseweg, thans notarispand), welke beiden ook nog cultuurhistorische- en architectuurhistorische waarde hebben. Daarnaast is, omwille van geschatte ouderdom en voor Doetinchem belangrijke zeldzaamheidswaarde, de steunbalk in het pand Grutstraat 46 van Revelman meegenomen in de voordracht.

 

Voordracht monumentenlijst, 6 januari 2017

 

Heemschut dossier monumentenlijst


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.