Nieuwsbericht

Heemschut en Cuypersgenootschap zoeken bescherming voor katholieke Sint Josephkerk in Heelsum

Sloop dreigt voor bijzondere kerk in de stijl van de Bossche School

Mogelijke sloop Sint Josephkerk Heelsum

De RK Sint Josephkerk in Heelsum met de karakteristieke vrijstaande klokkentoren dreigt binnenkort onder de sloophamer te komen. De kerk wordt verkocht en op het vrijkomende terrein zullen woningen gebouwd gaan worden. Heemschut Gelderland en het Cuypersgenootschap zijn door lokale mensen gewaarschuwd over de mogelijke sloop.

Sint Josephkerk

Het kerkgebouw uit 1961 werd ontworpen door architect A.H.J.M. (Fons) Vermeulen (1913-2013), een volgeling van Dom Hans van der Laan. Het betreft een ruime rechthoekige zaalkerk onder plat dak. De kerk ligt schuin op een groot lommerrijk perceel op een scherpe hoek tussen de Prins Bernhardlaan en Kamperdijklaan in Heelsum. Midden voor de lange zijde van de kerk, aan de noordwestzijde, staat een vrijstaande vierkante klokkentoren met opengewerkte klokkenverdieping. Aan diezelfde zijde (Kamperdijklaan) bevindt zich tevens de hoofdingang van de kerk. Bij de zuidwesthoek van de kerk staat een vrijstaande vierkante pastorie, bestaande uit twee bouwlagen en eveneens met plat dak. De toren en pastorie staan om stedenbouwkundige redenen niet exact op de as van de kerk: beide onderdelen staan ten opzichte van de kerkzaal onder een kleine hoek gedraaid, waardoor deze evenwijdig aan de rooilijn staan. Onder de dakrand bevindt zich een horizontale doorlopende raamconstructie waardoor het dak uitwendig lijkt te zweven boven de kerkwanden. 

 

Bescherming gewenst

Bond Heemschut en de Stichting het Cuypersgenootschap willen graag de St Jozefkerk beschermd zien als gemeentelijk monument. De kerk is een sober gesamtkunstwerk uit de jaren zestig waarbij zowel interieur(onderdelen) als exterieur in de geest vaan de Bossche School is ontworpen. Het interieur is sober aangekleed en bevat meubilair uit de bouwtijd. Een groot deel ervan is, naar verluidt, ontworpen door Hans van der Laan. Verder bevinden zich in de kerk een wandtapijt, gemaakt door Wim van Hooff, en siersmeedwerk door Jan Noyons. Alle interieuronderdelen sluiten aan bij het ontwerpconcept in de geest van de Bossche School.

Het gebouw is zowel architectonisch als stedenbouwkundig een zeldzaam voorbeelde van de Bossche School boven de rivieren en in de gemeente Renkum.De kerk ligt op de hoek van twee straten, waarbij de onderdelen kerkzaal, pastorie en klokkentoren zorgvuldig zijn ingepast in de scherpe hoek van beide straten. 

 

Brief Heemschut aan college van B&W van gemeente Renkum, 26 september 2016

 

Artikel Hoog en Laag, 25 juni 2016


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.