Nieuwsbericht

Heemschut Flevoland blij dat havenmeesterswoning Urk behouden blijft

Raad Urk stelt kaders vast voor herontwikkeling terrein rond havenmeesterswoning!

Samen met Stichting Erfgoed Urk heeft Heemschut Flevoland zich in het verleden zorgen gemaakt over het voortbestaan van de leegstaande havenmeesterswoning in Urk. In 2013 dreigde door nieuwbouwplannen sloop voor het historische gebouw. Ook de cultuurhistorisch waardevolle omgeving van de havenmeesterswoning en de nog werkende scheepswerf zou door grootschalige woningbouw aangetast worden. Gelukkig heeft de Raad van Urk zich het lot van dit pand en zijn omgeving aangetrokken en stak een stokje voor de verkoop en de nieuwbouw.  De raad vond dat eerst duidelijk op papier moest staan wat een koper wel en niet met de woning mag doen. Eerder was de gemeente Urk eigenaar geworden van het historische pand, toen zij het oude werfterrein van een projectontwikkelaar kocht. 

Verkoop en herontwikkeling havenmeesterswoning

In september 2016 werd bekend dat het college van B&W van Urk de woning en het gebied eromheen in de verkoop wil zetten. De Raad heeft ingestemd met verkoop, maar verbindt hier wel voorwaarden aan. Het historische karakter van de oude havenmeesterswoning op Urk moet behouden blijven. Verder vinden de politici dat goed vastgelegd moet worden dat toekomstige bewoners niet moeten kunnen klagen over het geluid van de scheepswerf Hoekman die er naast ligt. In en naast de havenmeesterswoning mogen in totaal vier woningen gerealiseerd worden.

Reactie Heemschut Flevoland

Heemschut Flevoland is blij met de zorgvuldigheid waarmee het college en de Raad van Urk met de havenmeesterswoning omgaan en kan instemmen met de kaders voor ontwikkeling van het terrein. Heemschut hoopt een goeie en kwaliteitsvolle invulling en ziet eventuele plannen met vertrouwen tegemoet.  

 

Raadsvoorstel Gemeente Urk, 16 februari 2017

Het Urkerland, 22 februari 2017

 

Heemschut dossier Scheepswerf Metz en Havenmeesterswoning


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.