Nieuwsbericht

Heemschut Flevoland: Manifest tot behoud Regenboogbuurt in Almere Buiten als cultureel erfgoed!

Gemeente Almere dient betere bescherming te bieden en inwoners meer te informeren over de waarde en gebruik van kleurstelling in de Regenboogbuurt

Almere welstandsvrij

Almere heeft sinds een jaar grote delen van de gemeente welstandsvrij gemaakt. Dat heeft met name in de Regenboogbuurt in Almere-Buiten tot protesten geleid. Bewoners zijn af van de verplichting om hun huizen in de oorspronkelijke kleuren te verven. Ze hebben meer keuzevrijheid gekregen. Een groot deel van de wijk wil dat echter niet. De gemeente Almere moet het unieke karakter van de Regenboogbuurt in Almere Buiten niet verloren laten gaan vinden bewoners van de wijk en ook het actiecomité Behoud de Regenboogbuurt.

 

Regenboogbuurt Almere-Buiten 

De Regenboogbuurt is een kleurrijke buurt. Bij het ontwerp van de Regenboogbuurt hebben deskundigen alle kleuren van de woningen en de omgeving op elkaar afgestemd. Door het samenspel van kleuren en materialen is een bijzondere wijk ontstaan met 27 woonprojecten, waarvoor veel gerenommeerde architecten indertijd tekenden. 

Aan het ontwerp van de woningen hebben vele gerenommeerde architecten meegewerkt; zoals Liesbeth van de Pol (ex rijksbouwmeester); Margreet Duinker; Sjoerd Soeters, Arne van Herk, Claudia Hoekwater, Geurst & Schulze (winnaar KleurBuitenprijs). Deze ontwerpers en anderen, hebben met uiterste zorg aan de realisatie van het gemeentelijk plan gestalte gegeven.

In het westelijk deel van de Regenboogbuurt zijn overwegend zachtere kleuren toepast, veelal pasteltinten. In het oostelijke deel zijn over het algemeen veel steviger kleuren toegepast, grotendeels gebaseerd op de wijken Britz en Onkel Toms Hütte in Berlijn van de Duitse architect Bruno Taut. Deze wijken in Berlijn van Taut zijn in de 20 jaren van de vorige eeuw gebouwd en ze zien er na bijna 100 jaar zorgvuldig beheer nog prachtig uit.

 

Bewonersprotesten

Bewoners hebben met hun protesten gehoor gekregen bij de gemeenteraad. Middels een motie heeft de gemeenteraad het college op 26 februari 2016 gevraagd om te onderzoeken hoe het originele plan met kleurstelling in de regenboogbuurt beter beschermd kan worden. Tevens werd gevraagd het draagvlak onder de bewoners te onderzoeken en ze meer bij de discussie te betrekken. Het onderzoek, dat in juni 2016 naar buiten kwam, gaf aan dat een meerderheid van de bewoners de bijzondere kleurstellingen wil behouden. Van de woningeigenaren is 89% voor het behouden van de oorspronkelijke kleuren van muren en 77% voor het behouden van kleuren van vlakken en panelen van woningen. Na de zomer praat de gemeenteraad verder over deze uitkomsten. Wethouder Herrema heeft voorgesteld om bij de bewoners die hun huizen hebben overgeschilderd te gaan handhaven. Binnen 5 jaar moeten de oude kleuren weer gebruikt zijn.

 

Manifest

Het actiecomité behoud de Regenboogbuurt heeft een Manifest gemaakt. Hierin roepen ze de gemeente Almere op om werk te gaaan maken van de bescherming van de Regenboogbuurt als cultureel erfgoed. De ondertekenaars hebben de volgende wensen:

•             De bewoners goede informatie geven over de achtergronden van de Regenboogbuurt; bijvoorbeeld door het organiseren van periodiek overleg en voorlichting over de betekenis van de Regenboogbuurt;

•             Een databank opzetten waarin bewoners informatie kunnen vinden over de toegepaste kleuren van het project waarin zij wonen en van hun eigen woning;

•             Voor de handhaving van de kwaliteit op langere termijn de Regenboogbuurt aanwijzen als “beschermd stadsgezicht”. 

 

Al velen ondersteunen het manifest. Ook Heemschut Flevoland staat achter pogingen tot behoud van de Regenboogbuurt en gaat kijken hoe ze het beste kan bijdragen. 

 

Manifest Regenboogbuurt Almere-Buiten: cultureel erfgoed!


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.