Nieuwsbericht

Heemschut Flevoland wil dat gemeente Urk iets doet aan verwaarlozing monumentale panden

Een tiental panden, zowel rijksmonumenten als panden in het rijksbeschermde dorpsgezicht zijn sterk in verval.

Al jaren klagen buurtbewoners over de verwaarlozing van een tiental panden in het rijksbeschermde dorpsgezicht van Urk. Ook Heemschut Flevoland ziet met lede ogen aan dat deze monumentale panden vervallen. Het gaat onder andere om het rijksmonument Wijk 5 nr. 10 en wijk 6 nr. 46. 

Gemeente Urk

De gemeente Urk zou veel meer kunnen doen om verwaarlozing tegen te kunnen gaan. Onder andere zouden zij via de Erfgoedwet, Woningwet of Bouwbesluit kunnen handhaven. De gemeente zou ook met bewoners kunnen overleggen om te zien waarom de panden verwaarloosd zijn en hoe de gemeente zou kunnen ondersteunen. Bewoners kunnen subsidie krijgen voor het opknappen van hun monumentale panden. Er kan veel meer aan informatievoorziening gedaan worden.

Bakkerij Brouwer

Het opknappen van het rijksmonument van Bakkerij Brouwer is een succes. Dat zou bij meer panden kunnen.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.