Nieuwsbericht

Heemschut Flevoland zeer content met voornemen tot behoud van verzorgingshuis De Golfslag

College vindt De Golfslag een beeldbepalend gebouw en wil een nieuwe bestemming voor het gebouw.

College wil behoud De Golfslag van architect Bonnema

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder zijn voornemens om het gebouw De Golfslag van Abe Bonnema te willen behouden. De Golfslag is een markant gebouw in Emmeloord. Echter, doordat de vraag naar intramurale zorg afneemt is het verzorgingstehuis leeg. Het college heeft nu besloten in principe mee te werken aan een nieuwe bestemming voor het gebouw. Wethouder Suelmann: “Een andere bestemming, bijvoorbeeld ‘wonen’, geeft de grootste kans dat het gebouw een tweede jeugd krijgt.”

Nieuwe bestemming

Eigenaar Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) heeft de laatste bewoners van De Golfslag in mei verhuisd. Het plan is om het pand of de locatie te verkopen aan de hoogst biedende. Om het pand goed aan te bieden, wil ZONL graag weten wat er in de toekomst met het pand en de locatie kan en of de gemeente eventueel bereid is tot een bestemmingsplanwijziging. De huidige bestemming is ‘maatschappelijk’ en dat maakt dat het pand minder goed te verkopen is.

Beeldbepalend gebouw

Bij haar besluitvorming heeft het college een aantal argumenten zwaar laten wegen. De Golfslag maakt Emmeloord zichtbaar vanaf de snelweg. Het gebouw markeert een van de stadspoorten van Emmeloord: de plekken waar van oudsher de overgang lag tussen het landschap en de stad. Bovendien is het gebouw van hoogwaardige architectuur. Het gebouw is ontworpen door de architect Bonnema. Abe Bonnema was een vooraanstaand Nederlands architect die een groot aantal markante en bekende gebouwen heeft ontworpen.

reactie Heemschut Flevoland

Heemschut Flevoland is zeer content met het nieuws dat het college voor behoud wil gaan. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.