Nieuwsbericht

Heemschut Fryslân vraagt aandacht voor karakter Gorredijk

Heemschut's commissie Fryslân is bezorgd over de komst van een grote Aldi in Gorredijk. De nieuwbouw van de supermarkt kan het karakter van het dorp ernstig aantasten. In een brief naar de gemeenteraad uit Heemschut haar zorgen.

Heemschut is van mening dat de Hoofdstraat in Gorredijk een van de dragers is van de hoofdstructuur van Gorredijk en juist een historische ruimtelijke kwaliteit terug kan krijgen met dit Aldi-plan.

De Hoofdstraat is de oude hoofdroute door Gorredijk. In dit gedeelte overheerst nog altijd de individuele bebouwing van wonen en werken, in een of twee bouwlagen met kap. Soms zijn dit vroeg 20e eeuwse woningen, maar hier staan ook nieuwe invullingen met winkels met appartementen. Daarbij is altijd het straatprofiel behouden gebleven. Een bewuste keuze van al zo'n 30 jaar geleden toen de totale centrumvernieuwing rond de markt inclusief forse parkeervoorziening parallel aan de Hoofdstraat werd gerealiseerd.

Binnen de huidige plannen lijkt er geen aandacht voor deze waarden. 

Heemschut is met uw college van mening dat dit gebied Badweg/Hoofdstraat nu niet bepaald meer het visitekaartje van Gorredijk is. Maar om van dit vernieuwingsgebied nu een parkeerterrein met een supermarktdoos te maken, een niemandsland? Er kan zoveel meer, deze hoek heeft veel meer potentie en waarde.

Heemschut is van mening dat er voor het Aldipla mogelijkheden liggen om de historische hoofdstructuur van Gorredijk te benutten en de ruimtelijke structuur te bewaren en juist te versterken door eigentijdse bebouwing, liefst met bovenwoningen en binnen het bestaande straatprofiel.

Heemschut biedt aan mee te denken in deze ontwikkeling. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.