Nieuwsbericht

Heemschut geeft presentatie voor gemeenteraad van Eindhoven over behoud Bank Van Mierlo

Naast kloek ontwerp zit er ook veel belangrijke kunstwerken in het gebouw van o.a. Louis van Roode en Niel Steenbergen

Verslag presentatie gemeenteraad

Op 4 oktober j.l. hebben Heemschutleden Norman Vervat en Willem Heijbroek een presentatie gegeven voor de gemeenteraad van Eindhoven onder leiding van Kay Sachse over de algemene inzet, acties en doelstelling van de Werkgroep Monumentale Kunst. Vervat heeft zich gefocusd op de belangrijkste kunstwerken in de gemeente Eindhoven. Heijbroek richtte zijn aandacht op de voormalige banken Van Mierlo in Eindhoven, Helmond, Den Bosch en Tilburg. Deze gebouwen zijn allen ontworpen door Herman Kraaijvanger. Naast raadsleden en enkele ambtenaren was daar aanwezig een vertegenwoordiger van de Werkgroep Wederopbouw Eindhoven.

Herbestemming met behoud van kunstwerken

Het gebouw aan de Wal 15 in Eindhoven is nog in goede staat en het zou zeer goed kunnen worden herbestemd. De Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Heemschut spant zich al lang in voor behoud van het voormalige bankgebouw. Hergebruik is ook belangrijk voor behoud van de drie kunstwerken in het gebouw aangegeven in het bijzonder  het glas- in-betonraam van Louis van Roode.

Toezegging tot gesprek

Na afloop is door de voorzitter de toezegging gedaan om een gesprek te organiseren met de projectontwikkelaar Profinn over een mogelijke herbestemming. Ondanks herhaald aandringen is dat nog niet gerealiseerd. Steeds wordt door partijen uitsluitend gesproken over uitnemen en herbestemming van de kunstwerken.

Op onze vraag om het bankgebouw op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen kregen wij het antwoord dat het niet nodig was, omdat het complex reeds voldoende beschermd was door een gebiedsbescherming. Wij zullen de gemeente Eindhoven daaraan houden.

 

Artikel  Heemschut magazine december 2016

 

Heemschut dossier Banken van Mierlo


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.