Nieuwsbericht

Heemschut Gelderland blij dat gemeente Renkum kaders gaat stellen rond ontwikkeling Landgoed Dreijeroord

Heemschut vindt dat in de afweging van het college ook de historie en levende sentimenten dienen te worden gerespecteerd.

Heemschut vraagt om meer sturing gemeente

Per brief heeft Heemschut d.d. 22 juni jl. aan het College van B&W en de Raad van de gemeente Renkum verzocht Heemschut Gelderland om kaders te stellen rond de ruimtelijke ontwikkeling van landgoed Dreijeroord. Heemschut vindt dat in de afweging van het college ook de historie en levende sentimenten dienen te worden gerespecteerd. Daarbij mag afbraak van een gebouw pas plaatsvinden als plannen voor vervangende nieuwbouw volgens alle procedures succesvol en onomkeerbaar zijn afgerond. Eventuele sloop staat naar onze mening haaks op de Airborne-beleving welke uw gemeente in stand wil houden. Daarnaast gaat het in tegen het beleid van de provincie Gelderland ten aanzien van herinneringstoerisme. Gezien alle ophef is meer sturing van de ontwikkelingen door de gemeente raadzaam. 

Gemeente Renkum

Hoewel projectontwikkelaar Amvest nog steeds voor sloop van Dreijeroord gaat, is het belangrijk dat de gemeente Renkum de initiatiefnemer nadrukkelijk aangespoord heeft om een zorgvuldige onderbouwing naar de (on)mogelijkheden tot behoud van het pand en/of de voorgevel op te stellen, in relatie tot de beoogde maatschappelijke functie. Een onafhankelijk onderzoek hiertoe wordt op dit moment uitgevoerd. Dit houdt evenwel sloop niet tegen. 

De gemeente Renkum liet verder weten dat het gewenste gebruik van het Gastenhuis niet past in de huidige bestemming. De huidige bestemming is ‘Horeca’. Hiervoor moet een bestemmingsplanwijziging worden aangevraagd. De benodigde onderzoeken ter ondersteuning van de bestemmingsplanwijziging zijn in volle gang.

Bezwaar tegen omgevingsvergunning 

Op het terrein van landgoed Dreijeroord worden naast een nieuw zorgcentrum ook enkele villa's gebouwd. Hiervoor is in juli 2016 een vergunning aangevraagd en verleend voor het maken van een inrit en de kap van bomen. 

Heemschut Gelderland en AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie afd.17 Zuid-Veluwe hebben hiertegen een bezwaar ingediend. Een actueel archeologisch onderzoek ontbreekt en daardoor kunnen archeologische bodemresten worden aangetast. Het gaat om sporen van de middeleeuwse hoeve De Drijen en harde en zachte resten van het oorlogserfgoed. 

Overigens heeft de Bergings- en Identificatiedienst van het Ministerie van Defensie hekken laten plaatsen om te voorkomen dat gegraven gaat worden. Er liggen nog lijken van soldaten en munitie op het terrein, waar zorgvuldig mee omgegaan moet worden.

 

Renkumnieuws.nl, d.d. 6 september 2016

 

Bezwaar Heemschut en AWN, d.d. 30 augustus 2016

 

Heemschut dossier Landgoed Dreyeroord


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.