Nieuwsbericht

Heemschut Gelderland blij dat renovatie verwaarloosd gemeentelijk monument in Groenlo gaat beginnen

In maart 2017 wordt gestart met de renovatie van beide panden waarbij rekening wordt gehouden met de gevonden kelder, de balken en het uiterlijk van voor de ingrijpende naoorlogse verbouwingen

Gemeentelijk monument in zomer 2015 met sloop bedreigd

In de zomer van 2015 leek het erop dat het college van B&W van Oost-Gelre voornemens was om een omgevingsvergunning te verlenen voor sloop van een gemeentelijk monument aan de Kevelderstraat 24 in het historische hart van Groenlo. Het pand viel niet te restaureren en diende plaats te maken voor nieuwbouw. Heemschut Gelderland vond sloop zonde en stelde in een brief aan de gemeente en de monumentencommissie dat eerst een bouwhistorisch onderzoek gedaan moest worden om te kijken of het casco nog goed is en of er nog bouwhistorische elementen aanwezig zijn. Daarop liet het college een bouwhistorisch uitvoeren, waarop de sloopaanvraag werd ingetrokken en er een nieuw aangepast plan kwam. Er bleek een kelder uit 1600 en oude gebinten in het pand te zitten. Deze worden behouden en zichtbaar gemaakt in de nieuwbouwplannen. 

Eigenaren willen gaan bouwen

Medio 2016 is door het college van B&W van Oost-Gelre de vergunning verleend voor de nieuwbouw, maar lange tijd gebeurde er niets. Het spande erom of de eigenaren de panden nog wilden verbouwen. Uit een artikel van de Groenlose Gids, d.d. 19 november 2016 blijkt dat de eigenaren snel willen gaan beginnen. In maart 2017 wordt gestart met de renovatie van beide panden waarbij rekening wordt gehouden met de gevonden kelder, de balken en het uiterlijk van voor de ingrijpende naoorlogse verbouwingen.

 

Artikel Heemschut magazine over de Kevelderstraat door Theo Wortel, 1 december 2016

 

Artikel Groenlose Gids, 19 november 2016

 

 

Heemschut dossier Kevelderstraat


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.