Nieuwsbericht

Heemschut Gelderland hoopt dat AKU monument snel rijksmonument wordt!

Comité tot behoud van de AKU-fontein heeft bevestigd gekregen dat de procedure van aanwijzing tot rijksmonument is gestart.

De website IkhouvanArhem.nl meldt dat de procedure tot de aanwijzing van de AKU fontein, inclusief bassin, kunstwerk en de bijbehorende inrichting van het plein is afgerond. De minister van OCW Jet Bussemaker, vertegenwoordigd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, heeft besloten de AKU fontein aan het Gele Rijdersplein te Arnhem aan te wijzen als rijksmonument.

Voorbescherming geregeld

Begin 2016 werd een start gemaakt met de aanwijzingsprocedure van de AKU fontein. Er werden adviezen opgevraagd bij de Raad voor Cultuur en de gemeente Arnhem. De AKU fontein kreeg daarmee voorbescherming.

Heemschut Gelderland

Heemschut Gelderland is positief over het besluit van de Minister om de AKU fontein als rijksmonument aan te wijzen. Heemschut ondersteunt dit initiatief volledig. Ze wacht de verdere ontwikkelingen in deze zaak af en hoopt dat er een goed plan komt waardoor het plein en de fontein snel gerestaureerd worden en het plein weer een mooi aangezicht krijgt. 

 

Heemschut dossier AKU-fontein


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.