Nieuwsbericht

Heemschut Gelderland maakt zich zorgen om dreigende stopzetting van restauratie Eusebius

In een brief aan Minister Bussemaker vraagt Heemschut aandacht voor de financieringsproblematiek van restauratie van grote monumenten

Stopzetting restauratie wegens geldgebrek

Heemschut Gelderland vraagt in een brief aan Minister Bussemaker aandacht voor de financieringsproblematiek van de restauratie van grote monumenten in Nederland. Aanleiding vormt de dreigende stopzetting van de restauratie van de Eusebiuskerk in Arnhem. De restauratie ligt al een tijd stil wegens geldgebrek. Het miljoenentekort wordt veroorzaakt omdat het rijk niet wil bijdragen. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vindt dat gemeente en provincie de totale restauratie van het rijksmonument moeten betalen. Voor de kerk is in totaal 32 miljoen euro nodig. In 2009 bleek restauratie van de driekruisige basiliek direct noodzakelijk. Verweerd en poreus geworden natuursteen brokkelde spontaan van de kerk af.

Heemschut Gelderland vraagt praktische oplossing

Het stopzetten van de restauratie van de Eusebiuskerk is volgens Heemschut exemplarisch voor de problematiek die dreigt bij meer grote monumenten in ons land. Objecten met een grote restauratieachterstand, zoals kerken, kastelen, industriële complexen of anderzins, dreigen in het huidige stelsel en met de huidige systematiek probleemgevallen te blijven. Bestuurlijke afspraken over decentralisering van rijksgelden richting provincies en de daarbij behorende bestuurlijke (on)mogelijkheden lijken nu de Eusebiuskerk fataal te worden. Wij pleiten voor een praktische oplossing, waarbij in een meerjarenafspraak wordt vastgelegd welke jaarlijkse restauratiebijdrage zal worden verstrekt om deze omvangrijke restauratie tot een goed einde te brengen.

Stichting Eusebiuskerk Arnhem krijgt meer tijd

De provincie Gelderland en de gemeente Arnhem hebben om de impasse te doorbreken op 25 mei jl. een bedrag van 1 miljoen euro toegezegd. De bijdrage van de provincie en de gemeente is bedoeld om de komende maanden door te komen. In die tijd kan de Stichting Eusebiuskerk Arnhem met het rijk, de provincie en de gemeente verder praten over een oplossing voor de lange termijn. 

 

Berichtgeving van Omroep Gelderland, 25 mei 2016

 

Brief aan Minister Bussemaker, 10 mei 2016

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.