Nieuwsbericht

Heemschut Gelderland onder indruk van restauratie van De Vereeniging Nijmegen

Wel hoopt de Erfgoedvereniging dat het eindresultaat dichter bij het waardevolle ontwerp van Oscar Leeuw blijft

Nijmeegs Gesamtkunstwerk 

Het monumentale concertgebouw de Vereeniging te Nijmegen van Oscar Leeuw uit 1915 is zeker een van de mooiste concertpodia van ons land met een prachtige akoestiek. Het is een echt Gesamtkunstwerk van de architect Oscar Leeuw met hulp van zijn broer, schilder en beeldhouwer, Henri Leeuw jr. en kunstschilder Huib Luns. In het gebouw en in de grote en kleine zaal zijn verschillende kenmerken van de Art Nouveau en Art Deco te vinden. Niet altijd echter heeft het gebouw en het interieur er zo fraai bijgestaan. In de oorlog en door ingrijpende verbouwingen in de jaren zestig en zeventig is veel van het fraais verloren gegaan. Gelukkig heeft particulier initiatief, w.o. de Vereniging van Vrienden, gezorgd dat veel van wat verdwenen was weer terug is gekomen. Bijzondere rol speelde kunsthistoricus dr. Wilem-Jan Pantus. Dankzij zijn onderzoekingen naar het kleurgebruik en gebruik van decoratie door architect Leeuw kon een zo authentiek mogelijke reconstructie van het rijke interieure gestalte krijgen. Restauratie van de statige entreehal met de zuilen naar het oorspronkelijke ontwerp kwam in 1995 mede dankzij de Vrienden en met medewerking van Pantus tot stand. Ook de kleine zaal werd zo in 1999 in oude luister hersteld.

Restauratie en renovatie

Na 15 jaar wordt de Vereeniging weer gerestaureerd en gerenoveerd. De akoestiek wordt onder handen genomen. Toneel en klimaatinstallaties worden vernieuwd. De zijfoyers, gangen en de Grote Zaal krijgen nieuwe vloeren en verlichting en het schilderwerk krijgt de oude Oscar Leeuw-look weer terug op basis van kleurenonderzoek. De uitbreiding vindt vooral ondergronds plaats in de vorm van een nieuwe garderobe, een bypass en toiletgroepen. Daarnaast worden de voorgevel, de entree en de foyer in oude, transparante staat teruggebracht. Het restaurant en het café worden samengevoegd. Braaksma en Roos Architectenbureau tekenen voor de restauratie.

Eindbeeld restauratie

Fase 3 van de restauratie van de Vereeniging is afgerond en het moet gezegd worden: het eindresultaat mag er wezen. De akoestiek is weer hersteld. De uitbreiding in de kelder is bijzonder goed gelukt met een fraaie onderdoorgang als toevoeging. De nieuwe vloeren passen perfect. Heemschut Gelderland heeft wel moeite met de uitstraling van het nieuwe grand café en met de Grote Zaal, foyers en gangen. Het voelt op deze plekken te veel als een modern gebouw in een oud jasje. Een meer nauwkeurige en historisch betrouwbare reconstructie van het werk van Leeuw was hier op zijn plaats geweest. Achteraf begrepen we dat de kenner van de architectuurgeschiedenis van het gebouw de heer Pantus ook niet betrokken was bij de restauratie. Gelukkig heeft de heer Pantus zelf aan de bel getrokken en gaat hij samen met Braaksma en Roos Architecten aan de slag om de klus écht af te maken. Heemschut Gelderland denk dat zo eer wordt gedaan aan de kwaliteit van Oscar Leeuw als architect en zijn bedoeling met het gebouw.

Lezenswaardig is het artikel van Dr. W.J. Pantus  in Numaga waarin hij ingaat op de in zijn ogen verkeerde restauratie van De Vereeniging. 


Artikel De Gelderlander, 17 januari 2017


Brief Heemschut aan gemeente Nijmegen, 17 februari 2017

 

Artikel Willem-Jan Pantus in Numaga, janauri 2017

 

 

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.