Nieuwsbericht

Heemschut Gelderland spreekt in op informatieavond over herinrichting strandboulevard Harderwijk

Heemschut Gelderland is niet tevreden over hoe gemeente Harderwijk met aanwezige cultuurhistorische waarden omgaat.

Herinrichting strandboulevard

De gemeente Harderwijk wil de Strandboulevard nabij de oude binnenstad vernieuwen. De nu nog weinig verheffende boulevard moet een echte wandelpromenade worden volgens de gemeente. Daarvoor wordt in het midden een brede vaart aangelegd met oplopende grastaluds en rijen lindebomen en aan weerszijden brede paden van bruinrood gebakken klinkers. Het Dolfinarium komt op een eiland te liggen en is straks alleen nog bereikbaar via twee brede stalen ophaalbruggen. Op het eiland komen langs het water winkels en restaurants met daarachter een parkeergarage met 325 plekken voor auto's van binnenstadbewoners en tweehonderd tijdelijke parkeerplaatsen voor bezoekers aan de binnenstad.

 

Zorg over toekomst van archeologische vondsten

Heemschut Gelderland maakt zich zorgen over de manier waarop de gemeente Harderwijk omgaat met de toekomst van archeologische vondsten. Naar onze mening is het historische belang van de bodemschatten groot en zouden deze binnen de diverse belangenafwegingen zwaarder gewogen moeten worden. Het is daarom de hoogste tijd om het belang van het archeologisch erfgoed nog beter binnen de ruimtelijke ontwikkelingen te behartigen en in te bedden in het gemeentebeleid. De historie is één van de grote waarden van Harderwijk en verdient meer respect en aandacht.

Het stemt Heemschut weinig hoopvol dat kort geleden bij de aanleg van riolering op de boulevard nabij restaurant Papa Beer met een enorme pneumatische drilboor enorme schade is aangericht in fundamenten van een historische verdedigingsmuur, de vroegere Kiekemuur. De vernielde muur maakt deel uit van de fundamenten van een groot kasteel, die vanaf de boulevard helemaal doorlopen tot aan het huidige stadhuis. , Met het oog op de toekomst dien je hier zorgvuldig mee om te gaan.

De gemeente Harderwijk heeft ondertussen wel besloten om het fundament van een oude zeetoren, iets verderop bij Papa Beer, goed zichtbaar te maken bij de herinrichting van de boulevard. De toekomstige ophaalbrug naar het Dolfinarium is in het voorlopig ontwerp iets verlegd, zodat de archeologische resten bewaard blijven. 

 

zie ook: Artikel Het Kontakt Harderwijk, 19 februari 2016


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.