Nieuwsbericht

Heemschut Gelderland vindt restauratie en herontwikkeling Huize de Kamp in Neede zeer positief

Nieuwe functie garandeert toekomst van monumentale havezate en vijzelt imago van Neede op.

Plannen met havezate positief

Heemschut Gelderland vindt het zeer positief dat de plannen voor de verbouw en renovatie van het historische pand en de ontwikkeling tot een kleinschalige overnachtings- en congreslocatie doorgang vinden. Alleen zorgvuldig geplande nieuwe activiteiten in de havezate en op de bijzondere erfsituatie ter plaatse, kunnen de instandhouding ervan voor de lange termijn waarborgen. Het zal eveneens een positieve uitwerking hebben voor het imago van het dorp Neede en voor de gehele regio, die te maken heeft met afnemende activiteiten ten gevolge van krimp.

Oude bouwhistorische elementen komen terug

Heemschut is verheugd dat zij in de ruimtelijke randvoorwaarden en uitgangspunten voor de nieuwe ontwikkeling van de havezate belangrijke aandachtspunten herkent uit onze brief van 09 januari 2014. Daarbij is het voor ons van groot belang dat de waardevolle gebintconstructie uit de boerderij een plaats zal krijgen in één van de logeergebouwen. Ook uit de publiekspresentatie van L&O architecten blijkt de toepassing van de bovengenoemde uitgangspunten en randvoorwaarden . De bijbehorende beelden geven een goede indruk van de wijze waarop de gebinten zijn toegepast en hoe het toekomstige ensemble wordt vorm gegeven.

Heemschut vraagt aandacht voor erfinrichting en parkeerterrein

Betreffende de inrichting van het terrein, dan wel de erfinrichting, zouden wij uw college erop willen wijzen dat de getoonde beelden de indruk geven dat de buitenruimten rond de overnachtingsgebouwen een wat “tuinachtige” aankleding te zien geven. Wij pleiten in dit geval voor een soberheid in materiaalkeuze en vormgeving van beplanting en verharding die in overeenstemming is met het agrarische en organische karakter van het totale ensemble en de omgeving daarvan.

Eenzelfde wens hebben wij voor de omranding van het parkeerterrein, dat met een wal en de daarop geplaatste haag een te sterk contrast zal vormen ten opzichte van de omgeving.

 

Brief Heemschut Gelderland, 18 mei 2016

Heemschut dossier


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.