Nieuwsbericht

Heemschut Gelderland wil behoud van historisch karakter van Drutense Hogestraat

Heemschut ziet dat bij de eerste plannen voor herinrichting van de straat het historische karakter onvoldoende in de herinrichting wordt beoordeeld en is meegenomen!

Hogestraat Druten

De Hogestraat in Druten is een van de belangrijkste en oudste verbindingswegen in het Land van Maas en Waal. Vanaf de 9e eeuw is sprake van een doorgaande route die gelegen op het pleistoceenzand en oeverwallen de verbindingsweg vormde tussen de verschillende bewoonde gebieden. De stedebouwkundige structuur heeft zich in de afgelopen eeuwen rond deze Hogestraat ontwikkeld. 

Na 1800 vond verdichting van de aanwezige bebouwing en bedrijvigheid plaats, met name op de overgang Hogestraat-Kattenburg. Dit gedeelte kreeg een centrumfunctie met een plein. Aan de gehele Hogestraat zijn vele monumentale gebouwen aanwezig. De oudste bebouwing - vaak monumenten - zijn karakteristieke T boerderijen waarvan het voorhuis het historische beeld versterkt.

Deze straat heeft:

         Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit,

         Een bijzondere historische betekenis,

         Stedebouwkundige betekenis in de ruimere omgeving,

         Tav de hsitorische bebouwing zijn delen van deze straat gaaf en zeldzaam te noemen 

Herinrichting noodzakelijk 

De Hogestraat is 20 jaar geleden heringericht met oude klinkers en vele nieuw aangeplante leilinden ter vervanging van de oude bomen die tot 1995 aanwezig waren. Hiermede was het historische karakter van deze straat hersteld. Door vele  graafpartijen is de huidige klinkerbestrating een soort van wasbord van de vele verzakkingen, en vraagt om een aanpak. Er staan ook panden leeg. Er ligt een braakliggend terrein dat op een nieuwe invulling wacht en er is ook overlast van sluipverkeer. De gemeente Druten wil deze problematiek graag aanpakken.

Zienswijze Heemschut Gelderland op herinrichtingsplannen

Heemschut Gelderland ziet graag dat in de plannen meer rekening wordt gehouden met de cultuurhistorie. De historische uitstraling dient een richtsnoer voor de nieuwe plannen te zijn. Hoe tast je het karakter zo min mogelijk aan. Je hebt niet zomaar met een straat te maken maar met een van oudsher voorname straat. Heemschut stelt voor de huidige historische klinkers te hergebruiken bij het leggen van de nieuwe bestrating. Met een goede fundatie kunnen verzakkingen worden voorkomen. De voetpaden en trottoirs kunnen van een materiaal worden gemaakt dat een goede kwaliteit geeft voor voetgangers. Daarnaast dienen de leilinden gehandhaafd te blijven.

Voorkomen moet worden dat je door een modieuze opknapbeurt een enorme verrommeling van het straatbeeld krijgt dat ook nog eens helemaal niet past.

 

Zienswijze Heemschut Gelderland op herinrichtingsplannen, d.d.5 april 2016

        

Artikel De Gelderlander, 5 april 2016         

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.