Nieuwsbericht

Heemschut Gelderland wil niet dat onverharde middeleeuwse tuimeldijk Acquoy verhard wordt

Zanddijk is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en zou beschermd moeten worden.

Aantasting middeleeuwse zanddijk

Door het college van B&W van Gelderlmalsen is op 12 augustus 2016 een omgevingsvergunning verleend voor het aanbrengen van wegverharding op het gedeelte van de Langedijk tussen de huisnummers 36 en 62 te Acquoy. De Langedijk is een onverharde dijk die loopt van Acquoy naar Fort Asperen. Met de vergunning moet een einde worden gemaakt aan het stofprobleem voor omwonenden. Heemschut Gelderland vreest voor aantasting van cultuurhistorie door de verharding van de Langedijk te Acquoy. 

 

Cultuurhistorische waarde Tuimeldijk

De Langedijk is een zogenaamde tuimeldijk. Dat is een lage dijk die zo ontworpen is dat bij een hoge waterstand overstromingen toegelaten kunnen worden. De dijk stamt uit de middeleeuwen als onderdeel van de dorpspolderstructuur rond Acquoy. De zanddijk kon snel afgegraven worden en als overlaat fungeren als in de winter het water snel afgevoerd diende te worden. Later is dit systeem van waterbeheersing geïncorporeerd in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Je kon dus alles met deze zanddijk en dat heeft zich ook keer op keer bewezen. Door de Langedijk voor de helft te verharden tast je onomkeerbaar het karakter en wezen van de dijk aan. Dat lijkt ons niet de bedoeling.

Alternatief ontwerp

Tot onze verbazing heeft het college om het stuifprobleem op te lossen gekozen voor het verharden van de weg met een teerlaag en een speciaal soort grind. Daarmee zal het bijzondere karakter van een zanddijk die afgegraven kan worden, verdwijnen.Wij vragen het college het besluit te herovewegen. In een nieuw besluit kan een goed ontwerper aan de slag met een oplossing die recht doet aan het historische karakter, de landelijke uitstraling en het stuifprobleem. 

 

Brief aan College van B&W van de gemeente Geldermalsen, d.d. 18 oktober 2016

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.