Nieuwsbericht

Heemschut Gelderland wil nog steeds ruimere openstelling voor kasteelruïne de Nijenbeek

Ze grijpt het vaststellen van het bestemmingsplan Landgoed de Poll in Voorst aan om opnieuw een ruimere openstelling te bepleiten.

Kasteelruïne de Nijenbeek

Kasteel De Nijenbeek, in de omgeving ook wel bekend als het Hooge Huis, is een ruïne aan de oever van de Voorsterbeek, een oude bedding van de IJssel bij Voorst. Het is een grote vierkante donjon van ongeveer twintig meter hoog. Het is onderdeel van het particuliere landgoed de Poll. Begin 2015 begon de restauratie van de kasteelruïne. Eind 2015 is de consolidatie van ruïne voltooid. Thans wordt nog volop gewerkt aan herstel van de oude gracht met ophaalbrug en herbouw van Huis Sonneberg op het voorterrein van De Nijenbeek. In het huis komen een informatiepunt en een educatieve ruimte voor leerlingen van basisscholen.

Bestemmingsplan Landgoed de Poll

De financiële basis voor de restauratie van de Nijenbeel en de toekomst van het gehele Langoed de Poll moet komen uit de herontwikkeling van het landgoed met woningen, recreatie en nieuwe natuur. Daartoe is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

De gemeenteraad van Voorst heeft ingestemd met het bestemmingsplan voor Landgoed De Poll. Dit maakt de volgende ontwikkelingen juridisch-planologisch mogelijk:

•acht nieuwe woningbouwkavels;
•de nieuwe functie van Huis Sonnenberg als informatie- en bezoekerscentrum;
•twee nieuwe woningen op het achtererf van De Kempe (Haanstraat 6 in Voorst);
•het als zodanig bestemmen van een nieuw natuurgebied aan de Voorsterbeek;
•het vastleggen van de nieuwe functies van de vijf gerestaureerde en te restaureren boerderijen/schuren.

 

Heemschut Gelderland wil openstelling

De kasteelruïne zal zeer tegen de zin van Heemschut Gelderland maar enkele keren per jaar te bezoeken zijn vanwege de aantasting van de natuur. Heemschut wil een ruimere openstelling, aangezien ook in het verleden de donjon voor bezoekers toegankelijk was en men het landschap ter plekke van boven uit de toren kon ervaren. Een aantal keren per jaar (bijv. 1 dag per maand en op monumentendagen) zal deze mogelijkheid in stand moeten worden gehouden, resp. in ere hersteld. Dit zal zeker niet leiden tot een onaanvaardbare belasting van  het landschap, zoals nu als tegenargument m.b.t de openstelling naar voren wordt gebracht. Ook de opstellers van het onderzoekrapport dat de effecten op de natuur heeft bestudeerd geven aan dat een openstelling geen nadelige effecten op de natuur ter plaatse heeft.

Brief Heemschut Gelderland naar gemeenteraad Voorst, 17 maart 2016

 

Heemschut dossier De Nijenbeek

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.