Nieuwsbericht

Heemschut Groningen en Cuypersgenootschap in beroep tegen sloopbesluit van gemeente Groningen

In besluit op bezwaar laat de gemeente Groningen de sloopvergunning in stand.

Besluit op bezwaar college B&W Groningen

Op 12 november 2014 heeft de gemeente Groningen een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning ten behoeve van de sloop van de Finse school aan de Helper Westsingel 96. Heemschut en Cuypersgenootschap hebben daartegen bezwaar gemaakt. In haar besluit op bezwaar heeft het college van B&W van de gemeente Groningen op 1 oktober 2015 zichzelf opnieuw een sloopvergunning verleend. Zij volgt het advies van de bezwarencommissie van de gemeente Groningen op. De commissie concludeerde dat het college voldoende draagvlak had gecreëerd voor sloop.

Beroep tegen sloopbesluit 

Per brief van 9 november 2015 is door Heemschut Groningen en Stichting het Cuijpersgenootschap pro forma beroep aangetekend tegen het besluit op bezwaar van de gemeente Groningen inzake de sloop van gemeentelijk monument Helper Westsingel. 

Heemschut vindt dat de waarde voor behoud van het gebouw boven sloop gaat. Het gaat hier om de sloop van een gemeentelijk monument, eigendom van de gemeente Groningen. Deze school maakt met de school aan de Helper Westsingel 98 deel uit van een monumentaal ensemble van twee Finse scholen gelegen aan weerszijden van de Van Schendelstraat. Nr. 96 is gebouwd als openbare kleuterschool en is minder goed onderhouden dan de christelijke school op nr. 98.

Daarnaast is het besluit niet zorgvuldig tot stand gekomen. De gemeente heeft ongemotiveerd het advies van de monumentencommissie naast zich neergelegd.

Als derde grond voeren beide verenigingen aan dat het gebouw in tegenstelling tot wat de gemeente Groningen beweert, kan blijven bestaan. Het is niet in een slechte staat dat sloop de enige oplossing is. 

 

Advies bezwarencommissie gemeente Groningen


Beroep Heemschut Groningen
, 12 november 2016

 

Heemschut dossier Finse school

 

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.