Nieuwsbericht

Heemschut Groningen in bezwaar tegen verharden middeleeuwse stadsweg

Heemschut, natuurorganisaties en bewoners zijn tegen verdwijnen van de historische Stadsweg tussen Groningen en Ten Boer

Middeleeuwse stadsweg

De historische stadsweg is een oude handelsroute die al vanaf de vroege middeleeuwen een doorgaande verbinding vormt van de stad Groningen tot aan de verre Baltische Staten. De stadsweg volgt vanaf het Waagplein in hartje stad tot aan de stad Emden in Oost-Friesland nog veelal het oorspronkelijke tracé. Via de Poelestraat loopt de stadsweg naar Noorddijk en daarna via Ten Boer naar Winneweer. Hier ligt nog het oorspronkelijke onverharde pad. Het betreft een kleiweg die op een oude veenpakket is aangelegd. 

Fietssnelweg Groningen - Ten Boer

De provincie Groningen heeft bij de gemeente Ten Boer een vergunning aangevraagd voor de aanleg en verbreding van een fietspad en een landbouwweg. Het betreft de aanleg van een Fietsroute Plus: 3,5 meter breed beton met een strook kunststof grastegels op een groot deel van het traject voor landbouwverkeer. De gemeente Ten Boer wil de vergunning verlenen omdat zij vindt dat het fietspad goed wordt ingepast. Daarnaast zorgt de fietssnelweg voor behoud van het erfgoed doordat het historische gebruik gecontinueerd wordt. 

Bezwaar Heemschut Groningen

Heemschut Groningen maakt bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning. Het gaat hier om een unieke weg met grote cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Het is de oudste nog bestaande kleiweg in Groningen.

Heemschut heeft bezwaar tegen de afvlakking van de weg en bekleding van de dijk met grastegels. De dijk verliest haar bolling en haar onregelmatige met gras en bloemen bedekte wegdek, die zo karakteristiek zijn voor deze kleiweg. Het wordt een saai geasfalteerd fietspad zonder verwijzingen naar het verleden behalve dan door borden die geplaatst worden met teksten over de geschiedenis van de weg. Maar het is toch veel interessanter om die geschiedenis te beleven door over een unieke kleiweg te rijden. Daarom pleit Heemschut voor een fietspad van maximaal twee meter breed en ruimte voor een onaangetaste groenstrook.

Ook is de aanleg van de landbouwweg niet nodig nu agrariërs kavelruil willen doen. 

Heemschut pleit ook voor archeologisch onderzoek. 

 

Bezwaar Heemschut Groningen, d.d. 13 juli 2016

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.