Nieuwsbericht

Heemschut in beroep tegen besluit tot sloop van de KRO-studio Hilversum

Als oude grote concertzaal wordt gesloopt en precies hetzelfde er voor terugkomt, waarom dan kiezen voor nieuwbouw?

Beroep tegen besluit tot sloop KRO-studio

De Hilversumse Historische Kring Albertus Perk, de Bond Heemschut Noord-Holland en de Stichting het Cuypersgenootschap stappen naar de rechter. Zij bestrijden de vergunning, die voorziet in het bouwen van een woongebouw met 85 appartementen en een ondergrondse parkeergarage, het gedeeltelijk slopen en veranderen van een rijksmonument, het verbouwen en wijzigen van het gebruik van een bestaand gebouwdeel, het vellen van bomen en het aanleggen van een uitrit.

Rijksmonument Studio 1

Vooral de sloop van de concertzaal vinden de organisaties onverkwikkelijk. Deze is zeer waardevol. Voor Studio 1 heeft het MonumentenAdviesBureau Nijmegen een cultuurhistorische verkenning geschreven. De studio wordt gekenmerkt als “een onmisbaar onderdeel voor de leesbaarheid van het historische KRO-complex en heeft vanwege de uitzonderlijke functie en typologie binnen de Nederlandse architectuurgeschiedenis zeldzaamheidswaarde. Op genoemde aspecten cultuurhistorie en ensemble scoort studio 1 een hoge monumentwaarde.

Gemeente Hilversum

Het college van B&W van de gemeente Hilversum heeft de plannen goedgekeurd. De plannen passen grotendeels binnen het bestemmingsplan op wat hoogtes na. De gemeente heeft adviezen betrokken van de geïntegreerde welstands- en monumentencommissie en van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Rijksdienst adviseert tegen sloop. Uiteindelijk volgt het college de geïntegreerde welstands- en monumentencommissie. Gesteld wordt dat de sloop van de studio gerechtigd is om het parkeerprobleem op te lossen met de bouw van een parkeergarage eronder. Ook wordt gesteld dat de waarden niet meer op de studio zitten omdat de studio na een brand sterk gewijzigd zou zijn.

Heemschut Noord-Holland

Heemschut is altijd tegen sloop van de studio geweest. Sloop is alleen maar nodig omdat de projectontwikkelaar zoveel mogelijk appartementen kwijt wil. Met een kleiner programma had de sloop niet gehoeven.  Heemschut vindt de belangenafweging niet goed. De studio vormt een belangrijk ensemble met het hoofdgebouw, is deel van identiteit van compex. Ze worden gesterkt in hun beroep door het advies van de RCE. Die wil de rijksmonumentale status heroverwegen.

 

Beroepsschrift Albertus Perk, Cuypersgenootschap, Heemschut Noord-Holland, d.d. 4 maart 2016

 

Heemschut dossier KRO-Complex


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.