Nieuwsbericht

Heemschut in beroep tegen vaststelling bestemmingsplan

Heemschut vindt nieuwe Collectiegebouw niet passen in het Museumpark.

Het college van Burgemeester en wethouders van Rotterdam heeft bekend gemaakt dat de gemeenteraad bij besluit van 5 november 2015 het bestemmingsplan “Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen” gewijzigd heeft vastgesteld. Het collectiegebouw wordt juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.

Tegen de plannen om een grootschalig autonoom gebouw te realiseren in het Museumpark blijft Heemschut ernstige bezwaren houden. Heemschut beschouwt dit bouwplan als een ernstige aantasting van de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteit van park en omgeving.

Heemschut heeft zowel inhoudelijk als procedurele bezwaren. Ze vindt dat het Collectiegebouw dat in het park is gesitueerd zich zowel qua schaal als uitstraling op geen enkele wijze tot de omgeving. Het gebouw is uitzonderlijk hoog in verhouding tot de aangrenzende bebouwing rond het park. 

Daarnaast heeft het college van B&W van Rotterdam het besluit om het Collectiegebouw niet goed gemotiveerd.   De onderbouwing en de verdediging voor het grootschalige autonome collectiegebouw op deze locatie in het park rammelt aan alle kanten en is heel erg introvert.

Beroepsschrift Heemschut tegen besluit bestemmmingsplan Collectiegebouw


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.