Nieuwsbericht

Heemschut is tegen de voorgenomen bestemmingswijziging van Drostlaan 101 in Emmeloord

Burgemeester en wethouders willen de bestemming wijzigen zodat appartementenbouw op de locatie mogelijk wordt.

De vrees is dat de appartementenplannen leiden tot verlies van historische en ruimtelijke waarde aan de Drostlaan. De boerderij, het erf en de bijgebouwen vormen een waardevol ensemble. Als de huidige bestemming 'maatschappelijk' verandert in 'wonen' betekent dit ook verlies aan variatie in de woonwijk.

Heemschut heeft haar bezwaren geuit in een brief aan het college. Deze is tot stand komen in overleg met de omwonenden, die zich tegen de bestemmingsplanwijziging verzetten.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.