Nieuwsbericht

Heemschut is verbijsterd: Halsterse molengebouwen opeens gesloopt

De bijgebouwen van de Sint Antoniusmolen in Halsteren zijn onverwachts gesloopt. Heemschut is verbijsterd. Wij drongen bij het college en de gemeenteraad nog aan om de bijgebouwen te beschermen als monument.

Ook liep er nog een rechtszaak over dezelfde kwestie tussen de. Stichting West-Brabantse Molens en de gemeente Bergen op Zoom. De eigenaar mocht volgens de wet overigens wel slopen, maar door de slopershamer nu te hanteren zijn alle andere procedures nu verworden tot een papieren tijger.

Met de sloop is een van de meest kenmerkende ensembles in het Brabantse molenland verloren gaan. Op nog maar weinig plaatsen in de provincie is zo duidelijk te zien dat het maalbedrijf van een molen ook werd omringd door bijbehorende gebouwen.

Volgens experts, en ook volgens Heemschut, was het complex daarmee meer dan monumentwaardig.Verzoeken daartoe werden echter door de gemeente Bergen op Zoom afgewezen. Op de plek van de gesloopte gebouwen moet nieuwbouw komen.

Het complex voor de sloop.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.