Nieuwsbericht

Heemschut licht haar bezwaar tegen afwijzen monumentenstatus KRO-complex bij bezwarencommissie Hilversum toe

Heemschut Noord-Holland heeft bezwaar gemaakt tegen het afwijzen van de monumentenstatus voor delen van het KRO-complex en de oude villa's aan de Julianalaan in Hilversum.

De commissie Noord Holland van Heemschut heeft haar bezwaar tegen het niet aanwijzen van een deel van het KRO-complex en de villa's aan de Julianalaan tot gemeentelijk monument voor de bezwaarcommissie van de gemeente Hilversum toegelicht. Middels een beschermde status probeert Heemschut de huidige plannen voor sloop en nieuwbouw op het KRO-complex te voorkomen.

 

Draai gemeente Hilversum

Het college van Hilversum was voornemens om het gehele KRO-complex inclusief twee villa's aan de Julianalaan aan te wijzen als gemeentelijk monument. Rapporten van MonumentenAdviesBureau en de monumentencommissie bevestigden dat de ensemblewaarde groot was. Echter, onder druk van ontwikkelaar STEBRU bouw, die vreesde voor beperkingen van de grootschalige plannen, is het college hierop terug gekomen en wil niet verder gaan dan het beschermen van de voorkant van het bijgebouw aan de Emmastraat. Heemschut Noord-Holland vindt dat met deze draai de gemeente niet zorgvuldig gehandeld heeft en niet goed het cultuurhistorische belang heeft afgewogen. Ook zijn procedurefouten gemaakt. 

 

Niet duurzaam

De plannen behelzen sloop en nieuwbouw van de aanbouw en de dubbele villa aan de Julianalaan. Heemschut vraagt zich af wat de noodzaak van sloop is als precies hetzelfde terugkomt? Achter een nepfacade komen grote appartementencomplexen terug. Dan had ook geopteerd kunnen worden voor behoud en ontwikkeling van het bestaande. Het is gebrek aan creativiteit van de kant van STEBRU en geen duurzaam gebruik van oude bouwmaterialen. 

 


Dossier KRO-complex

Cultuurhistorische Effectrapportage KRO-complex MonumentenAdviesBureau, oktober 2015 

Gronden voor bezwaar tegen afwijzing monumentenstatus KROcomplex


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.