Nieuwsbericht

Heemschut: lokale canon Friesland is een prachtig initiatief

Heemschut vindt het een prachtig initiatief om iedere Friese plaats zijn eigen canon van de lokale historie te laten schrijven. Het behoud van erfgoed is er bij gebaat. Met dit initiatief wordt niet alleen historisch besef wakker geschud, maar ook de waardering van het lokale culturele erfgoed. Omdat niet alle dorpen en steden zich spontaan aan zullen melden, doet de Friese Commissie van Heemschut extra PR voor dit project onder de bekende erfgoedorganisaties en erfgoedliefhebbers.

Vanaf 2018 kunnen alle Friese dorpen en steden hun geschiedenis gaan ontsluiten op de speciale website www.dorpscanon.nl  Met dit online project wordt doorgedrongen tot in de haarvaten van de Friese geschiedenis. Het gaat om canons over bijzondere gebeurtenissen en markante personen in de dorpen en steden. Met de uitwerking van dit plan van onderop en door de dorpen zelf, worden bewoners zich meer bewust van de geschiedenis. Veel bewoners zijn daar niet van op de hoogte. En nog minder weet men dat nog heel veel sporen van deze personen en gebeurtenissen naast de deur te vinden zijn.  De canons zullen ook door de scholen gebruikt kunnen worden en de jeugd betrekken bij de geschiedenis van hun omgeving en hun lokale erfgoed. Voor de opstelling van de canons worden de dorpen geholpen door deskundigen. Speciaal voor dit project is de stichting Friesland Wonderland opgericht.

Hoe meer dorpen en steden mee doen, hoe groter en breder het online naslagwerk van de Friese lokale geschiedenis zal worden. Heemschut roept iedereen op om mee te doen via www.dorpscanon.nl.

Foto: Bauke Folkertsma


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.