Nieuwsbericht

Heemschut luidt noodklok over sloop uniek houten herstellingsoord

Erfgoedvereniging Bond Heemschut luidt voor de tweede keer in korte tijd de noodklok in Bussum. Terwijl de stofwolken amper zijn neergedaald rondom de gesloopte villa aan de Huizerweg, dreigen twee unieke houten woonhuizen aan de Amersfoortsestraatweg te worden gesloopt. Heemschut roept de gemeenteraad op in te grijpen. Heemschut krijgt daarbij steun van de Vrienden van de Bredius.

Op het perceel J.J.H. Verhulstlaan 14 - Amersfoortsestraatweg 31 zijn op dit moment twee houten woonhuizen (groot en klein) te vinden die zijn gebouwd in 1904 en 1911. De huizen zijn gebouwd als herstellingsoord voor ‘bleekneusjes’ uit Amsterdam die in de landelijke omgeving moesten aansterken. Dat de huizen uit Fins grenenhout zijn opgetrokken heeft alles te maken met het schootsveld van de vesting van Naarden. In geval van oorlog moesten de woningen snel kunnen worden platgebrand. Dat is gelukkig nooit gebeurd, maar nu dreigt alsnog de slopershamer.

In de raadsvergadering van 19 september 2018 (morgen) wordt de raad gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de herontwikkeling van dit perceel. Deze verklaring maakt de vergunningverlening en sloop mogelijk.

Doodzonde, vindt Heemschut. Want de idyllische huizen vertellen een unieke geschiedenis van Bussum en moeten plaatsmaken voor speculatieve herontwikkeling. De panden horen wat Heemschut thuis op de monumentenlijst. Ook wordt met de sloop en nieuwbouw het beschermde dorpsgezicht van het Brediuskwartier aangetast.

Heemschut maakt zich verder zorgen over het erfgoed dat onder grote druk lijkt te staan in Bussum. De erfgoedvereniging roept de politiek van Gooise Meren op om in te grijpen aan de Amersfoortsestraatweg en op een bredere manier in gesprek te gaan over de toekomst van erfgoed in de gemeente.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.