Nieuwsbericht

Heemschut: maak van kerk Puiflijk dorpshuis

Heemschut's commissie Gelderland stelt dat van de dorpskerk van het dorpje Puiflijk makkelijk een dorpshuis gemaakt kan worden. Nu zijn er nog zorgappartementen bedacht in de monumentale kerk.

Het kerkgebouw van Puiflijk is een gebouw met geschiedenis en bouwkunst en een van de weinige monumentale gebouwen uit de 19de eeuw dat nog aanwezig in Puiflijk aanwezig is. De architect C. Weber heeft voor het kleine dorp een fraai gebouw ontworpen binnen de financiële mogelijkheden die er toen beschikbaar waren. In de periode van 1986 tot 2007 is het hele gebouw met toren in vele fasen gerestaureerd met veel geld dat door de dorpsgemeenschap zelf is opgebracht. Door geografische redenen is de kerk door het parochiebestuur en het bisdom gesloten en afgestoten, niet om financiële redenen.

In 2018 werd de kerk verkocht aan een particuliere investeerdeer die kijkt naar zorgappartementen in de kerk.

De voorgenomen ingrepen voor de nieuwe functie van het kerkgebouw komen enkel uit praktische overwegingen voort en daarbij wordta fbreuk gedaan aan de geschiedenis van het gebouw en de architectuur. Er moet voorkomen worden dat enkel alleen nog een façade aanwezig blijft als beeldbepalend element. Herbestemming en transformatie moet geen verwarring geven; in het land zijn vele voorbeelden aanwezig van respectvol getransformeerde kerkgebouwen waar men historie en nieuwe gebruiksmogelijkheden goed met elkaar wist te verenigingen.

 Heemschut Gelderland heeft in een brief aan de gemeenteraad de volgende gedachten over de zaak meegegeven: 

1. Denk vanuit welzijn en geschiedenis van het dorp en niet vanuit eigen agenda.
2. Respecteer de betekenis van het voormalig kerkgebouw voor het dorp.
3. Laat de lokale overheid en maatschappelijke organisaties op dit punt samenwerken.
4. Neem als overheid een stuk financiële verantwoordelijkheid want een goede herbestemming raakt het lokale welzijn.
5. Maak gebruik van ervaringen elders en van deskundige bureaus/adviseurs.
6. Indien een verplaatsing van het dorpshuis de enige optie lijkt te worden, dan zou herbestemming van het voormalige kerkgebouw zeker serieus moeten worden onderzocht. Níet doen, is een gemiste kans.

Van object naar gebiedsgericht denken zou een zeer waardevolle aanvulling kunnen betekenen voor het heilzaam herbestemmen van het voormalig kerkgebouw.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.