Nieuwsbericht

Heemschut maakt bezwaar tegen intrekken monumentenstatus KONI-pand Oud-Beijerland

College dient besluit in te trekken en aanwijzing in stand te laten.

Een historisch pand in Oud-Beijerland dat in 2014 op de gemeentelijke monumentenlijst kwam mag er van het college van Burgemeester en Wethouders weer van af. De eigenaar KONI groep wil van de monumentale status af en het college wil het financieel belang van de eigenaar vóór het belang van behoud stellen. Daarmee toont het college zich een weinig betrouwbare overheid met een inconsistent monumentenbeleid volgens Heemschut Zuid-Holland.

kantoorpand KONI 

Het hoofdkantoor van de KONI Groep staat in Oud Beijerland. Al in 1857 zag KONI het licht in het centrum van Oud Beijerland. Het bedrijf begon als stoffeerderij en producent van paardenrijtuigen. Later in de jaren dertig verhuisde het bedrijf naar de Langeweg waar het nog steeds is gevestigd. Hier werd in de jaren vijjftig een nieuw kantoor gebouwd, o.a. voor het kantoorpersoneel en de researchafdeling. KONI ging steeds meer aan de autoindustrie leveren. Tegenwoordig is KONI de wereldleider in het maken van schokdempers voor de autoindustrie en defensie. Het oude kantoorpand is overbodig geworden sinds kortgeleden in mei 2016 een nieuw hoofdkantoor gereed kwam. KONI wil mogelijk af van het pand en de grond verkopen.

Reactie Heemschut

Heemschut Zuid-Holland maakt bezwaar tegen de intrekking van de monumentenstatus van het kantoorpand van KONI. Heemschut vindt dat het college niet voldoende motiveert waarom aan het belang van KONI een groter gewicht dient te worden toegekend dan aan het algemeen cultuurhistorisch belang van het gebouw.De gemeente is ook niet met nieuwe feiten gekomen ter heroverweging van de monumentenstatus. De monumentale status van het pand staat onomwonden vast. Het pand kreeg in onderzoek van Dorp Stad en Land en prof dr. ir. Paul Meurs in 2014 de hoogste score. Deze monumentale waarden zijn er niet in een keer vanaf. Handhaven op de monumentenlijst is ook wat de gemeentelijk deskundige monumentencommissie het college adviseerde.

Wat Heemschut ook niet snapt is waarom de monumentenstatus moet worden ingetrokken, terwijl via de omgevingsvergunning-procedure ook allerlei ingrepen mogelijk zijn. 

Heemschut wil dat het besluit tot intrekking door het college wordt ingetrokken en de aanwijzing als monument in stand blijft.

Heemschut werkt samen met Historische Vereniging Oud-Beijerland en Stichting Het Cuypersgenootschap.

 

Hoeksch Nieuws, 16 augustus 2016

 

Bezwaar Heemschut aan college van B&W Oud-Beijerland, d.d. 4 augustus 2016


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.