Nieuwsbericht

Heemschut maakt zich zorgen over toekomst monumenten op Schouwen-Duiveland

Continuïteit van actief monumentenbeleid op Schouwen-Duiveland is meer dan ooit gewenst!

Verminderen aantal monumenten

De gemeente Schouwen-Duiveland wil het aantal gemeentelijke monumenten verminderen. Dat is in 2014 in het collegeprogramma afgesproken. Ze wil daartoe in 2018 het initiatief nemen. De lokale partij Leefbaar Schouwen-Duiveland heeft gesteund door de lokale VVD in een amendement tijdens de begrotingsbehandeling van 13 november 2014 gesteld het aantal monumenten met een gemeentelijke monumentenstatus versneld te willen afbouwen. Ze wil de eigenaren laten kiezen. Gesteld wordt dat er alleen maar nadelen aan een monumentenstatus vastzitten. Het aantal gemeentelijke monumenten bedraagt 389. Het merendeel in Zierikzee. Ook wordt gezegd dat het instrument van beschermd stads- en dorpsgezicht de bebouwde omgeving de historische omgeving afdoende gaan beschermen.

Heemschut reageert richting gemeenteraad Schouwen-Duiveland

Heemschut stelt in een brief aan de gemeenteraad dat wat haar betreft het aantal monumenten niet zoveel uit maakt. Een actief monumentenbeleid, waarbij panden afvallen of juist aangewezen worden, draagt bij aan de discussie over de instandhouding van het lokale erfgoed. Wel wil Heemschut het beeld bestrijden dat er teveel monumenten zijn waarvan je makkelijk af kan. Er zijn juist een groot aantal panden in het recente verleden aangewezen omdat bescherming noodzakelijk was. Na een aantal incidenten waarbij waardevolle panden verdwenen, werden het College en de Raad van Schouwen-Duiveland wakker geschud en zijn ze gaan beschermen.

Waarborgen zorgvuldig proces tot afvoer van monumenten

Heemschut benadrukt dat het verminderen van het aantal panden zorgvuldig dient te gebeuren. De lijst is na een langdurig selectie- en waarderingsproces ontstaan op basis van cultuurhistorisch onderzoek. Om nu bewoners te laten kiezen of ze wel of geen monumentenstatus op hun pand willen hebben, doorkruis je dit aanwijzingsbeleid. Je houdt een selectieve, maar geen representatieve lijst van het erfgoed van Schouwen-Duiveland over. Beter is om er meer tijd voor te nemen. Het monumentenbeleid moet niet zwalken.

 

Heemschut werkt samen met Stichting Cuypersgenootschap en Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland

 

Amendement Leefbaar Schouwen Duiveland, 12 november 2014

Reactie Heemschut richting gemeenteraad Schouwen-Duiveland, 10 februari 2016

 

 

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.