Nieuwsbericht

Heemschut: Monumentale waarden Schermerdijk niet goed meegenomen in boezemplan

Heemschut pleit voor een goede analyse van de effecten van het omstreden dijkplan in de Schermer op landschap en cultuurhistorische kwaliteiten

Werkzaamheden Schermerdijk

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is voornemens de kades rond de
Schermer te verbeteren. De verbetering zal met name plaatsvinden door aanvullingen en
taludverflauwingen. Hierbij wordt ten behoeve van taludverflauwingen grond aangebracht en
maximaal 40 cm grond ontgraven. Ook enkele sloten aan de onderkant van de dijk worden vergraven. De kadeverbetering van de Schermer betreft het noordelijke traject tussen Alkmaar en Ursem als het oostelijke tussen Schermerhorn en Driehuizen. De 400 jaar oude Schermerdijk is een provinciaal monument. De aanwijzing tot rijksbeschermd dorpsgezicht van de Schermerpolder is in 2005 gestart.

Reactie Heemschut Noord-Holland

Heemschut ondersteunt Stichting Adapt, de Historische Vereniging Alkmaar, Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland en de SchermerMolen Stichting in hun verzet tegen de plannen rond de dijkversterking van de Schermerpolder. De Schermerpolder is een belangrijk cultuurhistorisch gebied,terwijl de ringdijk een monument is. Dat belang moet je dus afwegen. Dat is helaas niet gebeurd. Nu is voor een technische oplossing gekozen, die maatschappelijk op veel weerstand stuit. De Schermerpolderdijk is in tegenstelling tot andere droogmakerijen zeer steil. Het verflauwen van het binnentalud, het ophogen van de polderberm en het vergraven van de teensloten heeft enorm effect voor de cultuurhistorische waarde en beleving van de dijk. Dit gebeurt allemaal zonder duidelijke verantwoording waarom hiervoor cultuurhistorie moet worden aangetast. 

Heemschut is samen met alle historische organisaties in overleg met het hoogheemraadschap en heeft haar standpunt verduidelijkt bij een vergadering van het bestuur van het hoogheemraadschap.

 

Persbericht Stichting Adapt,16 november 2016

Noordhollands Dagblad, 23 november 2016

Kijk naar filmpje van de Schermerdijk gemaakt door Stichting Adapt.

 

Heemschut dossier Schermerringdijk


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.