Nieuwsbericht

Heemschut: Muur van Mussert als ‘Mahnmal’ beschermen

Samen met de verenigingen Oud Ede en Oud Lunteren en de Stichting Erfgoed Ede pleit Heemschut voor behoud van dit overblijfsel van de Nationaal Socialistische Beweging.

In de uitzending van het televisieprogramma Brandpunt van 17 maart j.l. werd aandacht geschonken aan de zogenoemde “Muur van Mussert” op de Goudsberg bij Lunteren.

De Provinciale Commissie Gelderland van de Erfgoedvereniging  Heemschut heeft in januari aandacht gevraagd voor dit bouwwerk. Samen met de verenigingen Oud Ede en Oud Lunteren en de Stichting Erfgoed Ede pleit Heemschut voor behoud van dit overblijfsel van de Nationaal Socialistische Beweging. De N.S.B. is een zwarte bladzijde in ons boek der geschiedenis. Maar wie de zwarte bladzijdes uit het boek scheurt vermindert de zeggingskracht van de witte pagina's. En vertelt niet het hele verhaal.

De Muur is het behouden waard, hij vormt een teken ter herinnering, maar ook van waarschuwing. De Duitse taal geeft dat kernachtig weer in de woorden “Denkmal” èn “Mahnmal”. Ook qua architectuur is “de Muur” het waard om hem te behouden. In het bouwwerk zijn symbolen verwerkt van de Germaans-nazistische ideologie uit de jaren dertig van de vorige eeuw.

Heemschut begrijpt de emotionele lading die nog steeds aan dit onderwerp kleeft.  Emoties die eveneens spelen bij andere overblijfselen uit de nazitijd. Emoties die juist het belang aangeven van het zichtbaar houden van dergelijke overblijfselen, zoals dat ook geldt voor de restanten van o.a. Westerbork en Amersfoort. Het weer op de agenda plaatsen van het onderwerp door Heemschut heeft veel reacties opgeleverd. Wij zijn blij dat er, op een enkele uitzondering na, vooral instemming is met de plannen tot behoud. De tijd is kennelijk rijp om de historische waarde van de Muur in het juiste licht te plaatsen.

De Erfgoedvereniging Heemschut zal, samen met de Stichting Erfgoed Ede en de verenigingen Oud Ede en Oud Lunteren, aan de Rijksdienst Cultureel Erfgoed de suggestie doen om de “Muur van Mussert” als rijksmonument aan te wijzen.

Ook lokale verzetsstrijders ondersteunen het behoud om ook dit donkere deel van de geschiedenis niet te vergeten.

 

Suggestie aan Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 23 april 2015

Waarderingscriteria voor rijksmonumentenstatus

 

Barneveldse Courant, 21 februari 2015

 

Heemschut dossier Muur van Mussert

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.