Nieuwsbericht

Heemschut naar rechter om verbouwing Amsterdam Museum te voorkomen

Heemschut Amsterdam en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) hebben recent besloten om de voorgenomen verbouwing van het Amsterdam Museum aan te vechten bij de rechtbank. Onderdeel van het ontwerp van Neutelings Riedijk Architecten is de sloop van de Schuttersgalerij. Het plan tast op een grove wijze een deel van het eeuwenoude Burgerweeshuis in het hart van de binnenstad aan.

Sloop van de Schuttersgalerij ten behoeve van de realisatie van enkele grote museumzalen is een aantasting van de tot nu toe zorgvuldig behouden, eeuwenoude bouwstructuur. De Schuttersgalerij markeert in het hart van het gebouwencomplex de overwelfde en overbouwde Begijnensloot, waaraan in de middeleeuwen het Sint-Luciënklooster ontstond. Sindsdien is de Begijnensloot in de gebouwenstructuur van het Burgerweeshuis en het Amsterdam Museum behouden gebleven, sinds 1975 als galerij. De sloop van de Schuttersgalerij gaat ten koste van deels zeventiende-eeuwse muren, balklagen en kapconstructies van de bebouwing aan weerszijden van de Begijnensloot. Daarnaast wordt de leesbaarheid van de historische ontwikkeling van het complex – ooit voorbeeldig gerestaureerd – aangetast. De Schuttersgalerij, een internationaal gezien unieke museumstraat, is inmiddels ook een waardevol onderdeel van het historisch gegroeide complex en dient met respect te worden behandeld en behouden.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.